Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

1 januari 2021 had Pekela ruim 12.000 inwoners, bijna 1.000 minder (-6,8%) dan in 2010. Daarmee is Pekela ruimschoots de kleinste gemeente in Groningen, half zo groot als Westerwolde. Dit komt mede doordat vroegere gemeenten als Ten Boer en Appingedam opgegaan zijn in fusiegemeenten.

Binnen de provincie hebben alleen de gemeente Groningen en Westerkwartier nog een gestaag groeiend aantal inwoners. Met de afname van -6,8% heeft Pekela op Het Hogeland en Eemsdelta na de grootste bevolkingskrimp sinds 2010. In Eemsdelta was dat -7%. In Pekela was er in de periode van 1991 tot 2002 nog sprake van groei, sindsdien is de bevolkingsafname groter dan -10%.

De bevolkingsdaling vindt zowel in de leeftijdscategorie van 20-65 als in de groep onder de 20 plaats. De groep 65+`ers is vooral sinds ca. 2007 sterker gaan groeien en is sindsdien ruim een kwart gegroeid. Sinds 2018 zijn er meer 65+`ers in Pekela dan jongeren onder de 20. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot ca. 44,5 jaar en ligt ca. 2 jaar boven het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie is dat redelijk gebruikelijk.

Bron: CBS, bewerkt door provincie Groningen