Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

1 januari 2023 had Pekela ruim 12.400 inwoners. Daarmee is Pekela ruimschoots de kleinste gemeente in Groningen, half zo groot als Westerwolde. Dit komt mede doordat vroegere kleine gemeenten als Ten Boer en Appingedam opgegaan zijn in fusiegemeenten.

Sinds 2002 daalt het aantal inwoners van Pekela gestaag. Met 13.600 toen is de bevolking inmiddels ruim 10% gedaald (-1.400 inwoners). Binnen de provincie hebben alleen de gemeente Groningen en Westerkwartier nog een gestaag groeiend aantal inwoners. Alleen Het Hogeland en Eemsdelta hebben een sterkere bevolkingsdaling dan Pekela. Sinds 2021 neemt het aantal inwoners in Pekela voor het eerst weer toe, eerst in 2021 met een klein aantal van +20 inwoners (+0,2%-punt), In 2022 was er een toename van +218 inwoners (+1,8%-punt) en daarmee is Pekela de gemeente met de grootste groei in 2022.

De bevolkingsdaling vindt vooral in de leeftijdscategorie van 35-45 plaats. Sinds 2008 is deze groep ongeveer 1/3 kleiner geworden. De groep onder de 18 is in diezelfde tijd ongeveer 1/5 kleiner geworden. De groep daartussen, van 18 - 35 jaar is juist vrij stabiel, net als de groep daarboven, van 45 - 65. De groei van 2021 zat hem vooral in die groep van 18 - 35 jaar, met een toename van ca. +70 mensen (+3%).
De groep 65+-ers groeide het hardst in de afgelopen 15 jaar (+30%) met een sterkere toename dan gemiddeld in Nederland maar is in 2022 vrijwel stabiel gebleven.

Bron: CBS, bewerkt door provincie Groningen