Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling?

1 januari 2019 had Pekela ruim 12.000 inwoners, bijna 2.000 minder (-6,5%) dan in  2010. Daarmee is Pekela op 2 na de kleinste gemeente in Groningen, half zo groot als Delfzijl iets groter dan Appingedam.

Binnen de provincie hebben alleen de gemeente Groningen en Westerkwartier nog een groeiend aantal inwoners. Met de afname van -6,5% heeft Pekela op Delfzijl en Loppersum na de grootste bevolkingskrimp sinds 2010. In Loppersum was dat -8%. Over een langere periode beschouwd is de krimp in Delfzijl het sterkst. In de afgelopen 30 jaar is de bevolking in Delfzijl gestaag afgenomen, in Pekela was er in de periode van 1991 tot 2002 nog sprake van groei.

De bevolkingsdaling vindt zowel in de leeftijdscategorie van 20 - 65 als in de groep onder de 20 plaats. In absolute zin is de afname van het aantal jongeren (-650) half zo sterk als die onder de inwoners van 20-65 jaar, maar procentueel gezien is de daling onder jongeren het sterkst, (-20% vs. -15%) . De groep 65+-ers  is vooral sinds ca. 2007 sterker gaan groeien en is sindsdien ruim een kwart gegroeid (+27%). Sinds 2012 zijn er meer 65+-ers in Oldambt dan jongeren onder de 20. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot bijna 44 jaar en ligt ca. 2 jaar boven het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie is dat lager dan voor de meeste gemeenten.

Bron: CBS 14 februari 2019, bewerkt door de provincie Groningen