Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 180. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen naar 400 eind 2014. Dat was een minder sterke stijging (+120%) dan gemiddeld (+180%). In de provincie Groningen en in Pekela werd een jaar eerder het hoogste aantal bereikt. Daarna daalde dat aantal, met de schommelingen per seizoen, en lag het aantal eind 2018 in Pekela zelfs 30 lager dan het aantal 10 jaar eerder (-17%). In mei 2019 bereikte het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering in Pekela een voorlopig laagste stand van 140 (-22%). Landelijk werd een half jaar later het laagste niveau gehaald en dat lag +40% boven het niveau van 2008. Medio 2020 zat Pekela weer op hetzelfde niveau als in september 2008, terwijl landelijk de aantallen +80% boven het niveau van 2008 lagen.
De tendens gedurende 2020 was in Pekela dat er in april een kleine piek was van +6,5% (+14 uitkeringen) waarna weer een daling inzette tot -14% in september. In januari 2021 waren er 4 uitkeringen minder dan in januari 2020, terwijl er gemiddeld voor de provincie Groningen sprake was van een stijging met +7%.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Pekela in 2008 op 300, minder dan 2x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In 2016 was dit aantal op zijn top van ca. 550 (+70%), een jaar later dan de werkloosheidspiek. Daarna is het aantal maar heel langzaam en weinig gezakt tot 500 mensen met een bijstandsuitkering medio 2020. Ten opzicht van 2008 zijn dat er +200 (+ 66%). 
Dus waar het aantal werkloosheidsuitkeringen zich gunstiger ontwikkelde in Pekela dan gemiddeld in Nederland is dat voor bijstandsuitkeringen het tegenovergestelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ook tijdens de crisis voortdurend gedaald, in Pekela van 1040 eind 2008 naar 910 eind 2018, een daling van -130 personen (-13%). 

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen