Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 180. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen, maar minder hard dan gemiddeld. Begin 2014 bereikte het aantal personen met een werkloosheidsuitkering landelijk het hoogste niveau van bijna 3x het aantal van eind 2008. In de provincie Groningen en in Pekela werd een jaar later het hoogste aantal bereikt van ruim 2x het aantal in 2008. In Pekela ging het toen om 400 personen met een WW-uitkering, +220 meer dan in 2008. Daarna daalde dat aantal, met de schommelingen per seizoen, en lag het aantal eind 2018 in Pekela zelfs 30 lager dan het aantal 10 jaar eerder (-17%). Gemiddeld was dat in de provincie nog +30% en landelijk +60%.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Pekela in 2008 op ruim 300, ca. 2x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In 2016 was dit aantal op zijn top van ca. 600 (+80%), een jaar later dan de werkloosheidspiek.  Een relatief iets minder sterke stijging, maar in absolute zin was de stijging van +300 mensen met een uitkering sterker dan het aantal met een WW-uitkering (+220). De stijging was in Pekela sterker en eerder dan gemiddeld in Nederland en de provincie. 10 jaar na het begin van de crisis zijn er in Pekela nog altijd ca. 230 meer personen met een bijstandsuitkering dan voor die tijd (+70%). Gemiddeld is het niveau eind 2018 ca. +45% hoger dan in 2008.

Arbeidsongeschiktheidsuikering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ook tijdens de crisis voortdurend gedaald, in Pekela van 1030 eind 2008 naar 860 eind 2018, een daling van -160 personen (-17%). Dat is ongeveer 2x zo sterk als gemiddeld.

Bron: CBS 10 mei 2019, bewerkt door de provincie Groningen