Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 180. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen naar 400 eind 2014. Dat was een minder sterke stijging (+120%) dan gemiddeld (+180%). In de provincie Groningen en in Pekela werd een jaar eerder het hoogste aantal bereikt. Daarna daalde dat aantal, met de schommelingen per seizoen. In 2018 daalde het aantal voor het eerst onder het niveau van 2008 en lag aan het begin van 2022 op 110. Daarmee is de daling in Pekela veel sterker dan gemiddeld. In Pekela was het aantal begin 2022 ca. -40% lager dan eind 2008 terwijl landelijk de aantallen nog +6% daarboven liggen.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering was begin 2022 ruim 400 oftewel 3,8% van de inwoners. Voor Nederland ligt dat percentage gemiddeld op 2,7%. In 2008 was de regionale component met 0,4%-punt veel kleiner, maar vlak voor de corona-crisis was het verschil met 2,0%-punt juist veel groter. Het herstel na de corona is daarmee in Pekela bovengemiddeld groot, al is het aandeel van de bevolking met een bijstandsuitkering nog steeds een van de hoogste in de provincie.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is de laatste jaren geleidelijk aan het stijgen, in Pekela van 870 in maart 2014 naar 930 in maart 2022, een stijging van +60 personen (+7%). Daarmee stijgt het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in Pekela bovengemiddeld hard en is hun aandeel in de totale bevolking ruimschoots de hoogste in de provincie Groningen.

Bij elkaar is het aantal inwoners van Pekela met een Werkloosheids-, Bijstands- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering bijna 1.500. Dat is zo'n 7% lager dan vóór de financiële crisis van 2008.

Bron: CBS 2022: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 30 september 2022, bewerkt door de provincie Groningen