Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2019 waren er ruim 12.800 banen geregistreerd in de gemeente Stadskanaal, ruim 4% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er ca. 250 meer dan een jaar eerder (+2%) en 200 meer dan in het referentiejaar 2008 (+1,6%). In 2010 was het aantal banen in Stadskanaal op het hoogste aantal van 12.900 banen. Daarna daalde het aantal tot 2016 waarna het weer met 1.000 is gegroeid (+9%). Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2011. Provinciaal zijn er in 2019 10.000 banen meer dan in 2011 (+4%). In Pekela zijn er nu +300 banen (+2,5%) ten opzichte 2011, alleen de gemeente Groningen deed het nog beter.

Verdeling over sectoren

Handel is de grootste sector in de gemeente Stadskanaal met ruim 2.700 banen (21% van de werkgelegenheid in Stadskanaal). De Zorgsector is bijna even groot, met bijna 2.600 banen, gevolgd door de Industrie met krap 1.900 banen (15%). Hierbij zijn de Handel en de Industrie duidelijk groter dan gemiddeld in de provincie. Dat geldt ook voor de Bouw- en de Vervoersector. Met name de Zakelijke dienstverlening, het Onderwijs en de Overheid zijn kleiner dan gebruikelijk in de provincie.

Ontwikkeling per sector

De afgelopen decennia varieerde het aantal banen in de Handelssector in Stadskanaal langzaam tussen de 2.100 en 2.700 met een geleidelijke positieve tendens en Handel was vrijwel altijd de grootste sector. De Zorgsector maakt in 2003 een sprong naar het niveau van de Handel en is sindsdien ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als de Handel.
Tot 2010 was de Industrie ongeveer net zo groot als de Handel, maar daalde toen naar een niveau van rond de 1.800 banen, wat sindsdien zo is gebleven. De landbouw bevat maar 3% van de werkgelegenheid in Stadskanaal en wordt gestaag steeds een beetje kleiner. Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde trend in de provincie.

Bron: provincie Groningen en LISA