Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2022 waren er ca. 12.500 banen geregistreerd in de gemeente Stadskanaal, 4% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er bijna 200 meer dan een jaar eerder (+1,5%) maar nog niet zoveel als de 12.900 van 2019 (-3,6%). Stadskanaal is de enige gemeente in de provincie waar het aantal banen nog niet boven het pre-corona-aantal ligt. In 2010 was het aantal banen in Stadskanaal op het hoogste aantal met bijna 13.000 banen. Daarna daalde het aantal tot 12.000 in 2016 waarna het weer met 1.000 is gegroeid (+9%).
Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2019. Provinciaal zijn er in 2022 17.000 banen meer dan in 2019 (+6%).

Verdeling over sectoren

Handel is de grootste sector in de gemeente Stadskanaal met ruim 2.600 banen (21% van de werkgelegenheid in Stadskanaal). De Zorgsector is de tweede sector, met ruim 2.200 banen, gevolgd door de Industrie met krap 1.600 banen (16%). Hierbij zijn de Handel duidelijk groter dan gemiddeld in de provincie. Dat geldt ook voor de Bouw- en de Vervoersector. Met name de Zakelijke dienstverlening en de Overheid, maar ook de Landbouw zijn kleiner dan gebruikelijk in de provincie.

Ontwikkeling per sector

Handel was vrijwel altijd de grootste sector. Sinds 2010 is de Handelssector in Stadskanaal vrij stabiel met tussen de 2.500 en 2.700 banen. De Zorgsector maakt in 2003 een sprong naar het niveau van de Handel maar is sinds 2019 weer naar een niveau -13% lager gegaan.
Tot 2010 was de Industrie ongeveer net zo groot als de Handel, maar daalde toen naar een niveau van rond de 1.800 banen en is in 2019 verder gedaald naar 1.600 banen. De landbouw bevat maar 3% van de werkgelegenheid in Stadskanaal en wordt gestaag steeds een beetje kleiner. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde trend in de provincie.

Bron: provincie Groningen en LISA 2023