Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2021 had Stadskanaal bijna 32.000 inwoners. Lange tijd was Stadskanaal één van de grootste gemeenten in de provincie Groningen. Door de diverse gemeentelijke herindelingen is Stadskanaal nu de op 3 na kleinste gemeenten in de provincie Groningen, tussen Oldambt en Veendam in. 

In 2006 is de daling van het aantal inwoners ingezet, nadat deze een piek bereikte van ruim 34.000. De afname van het aantal inwoners sindsdien, met ca. -2.400 (-7%) is een van de grotere bevolkingsafnamen in de provincie over deze periode. Binnen de provincie hebben alleen de gemeente Groningen en Westerkwartier nog een gestaag groeiend aantal inwoners. In Oldambt, Het Hogeland en Pekela was de daling al eerder ingezet, waardoor daar de daling over de afgelopen twee decennia groter is dan in Stadskanaal. De laatste paar jaar lijkt de afname af te nemen.

De bevolkingsdaling vindt zowel in de leeftijdscategorie van 20-65 als in de groep onder de 20 plaats. In absolute zin is de afname van het aantal jongeren (-1250) half zo sterk als die onder de inwoners van 20 tot 65 jaar, maar procentueel gezien is de daling onder jongeren net wat sterker, (-16% vs. -12%). De groep 65+`ers  is sinds 2006 met ruim een kwart gegroeid (+28%). Sinds 2013 zijn er meer 65+`ers in Stadskanaal dan jongeren onder de 20. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot ruim 45 jaar en ligt ruim 3 jaar boven het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie is dat hoger dan bij de meeste gemeenten.

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.