Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 450 in Stadskanaal. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen, maar minder hard dan gemiddeld. Begin 2015 was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering in Stadskanaal opgelopen tot 930, een verdubbeling van het aantal in 2008. Landelijk werd het hoogste niveau een jaar eerder bereikt, in 2014. De aantallen lagen nationaal bijna 3x zo hoog als eind 2008. Daarna daalde dat aantal, met de schommelingen per seizoen, en lag het aantal medio 2022 in Stadskanaal op 190, -60% ten opzichte van 2008. Gemiddeld was dat in de provincie nog -30% en landelijk -10%.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Stadskanaal in 2008 op bijna 800, bijna 2x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In 2017 was dit aantal op zijn top van ca. 1.100 (+40%), een jaar later dan de werkloosheidspieken. Aanvankelijk liep de stijging gelijk op met de landelijke en provinciale aantallen, maar vanaf 2012 bleef de stijging in Stadskanaal achter. In 2017 waren de aantallen in Nederland en de provincie Groningen +50% hoger dan in 2008. De toename in Stadskanaal is de laagste onder de Groninger gemeenten. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgezet tegen het aantal inwoners ligt in Stadskanaal tussen het provinciale en landelijke gemiddelde in. De daling van aantallen die in 2017 is ingezet had tijdens de coronaperiode een hapering en is daarna doorgezet tot 910 in 2022, +14% ten opzicht van 2008, tegen +32% landelijk.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is voortdurend gedaald, in Stadskanaal van 2.400 in 2008 naar 2.100 medio 2020. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen is gehalveerd van 1.800 begin 2007 naar 700 medio 2020.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen