Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 450 in Stadskanaal. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen, maar minder hard dan gemiddeld. Begin 2015 was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering in Stadskanaal opgelopen tot 930, een verdubbeling van het aantal in 2008. Landelijk werd het hoogste niveau een jaar eerder bereikt, in 2014. De aantallen lagen nationaal bijna 3x zo hoog als eind 2008. Daarna daalde dat aantal, met de schommelingen per seizoen, en lag het aantal eind 2019 in Stadskanaal op 310, -30% ten opzichte van 2008. Gemiddeld was dat in de provincie nog +10% en landelijk +40%. In 2020 liepen de aantallen weer op en kwam Stadskanaal weer boven het niveau van 2008 uit.
Wanneer gekeken wordt naar het verloop van het aantal werkloosheidsuitkeringen gedurende 2020 dan is te zien dat in januari 2021 het aantal weer vrijwel gelijk is aan dat van januari 2020 en dat er in april een piek van +70 uitkeringen was (+16%) en in november een dal van -80 uitkeringen (-17%). De provincie is in januari 2021 gemiddeld op +7% uitgekomen. 

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Stadskanaal in 2008 op bijna 800, bijna 2x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In 2017 was dit aantal op zijn top van ca. 1.100 (+40%), een jaar later dan de werkloosheidspieken. Aanvankelijk liep de stijging gelijk op met de landelijke en provinciale aantallen, maar vanaf 2012 bleef de stijging in Stadskanaal achter. In 2017 waren de aantallen in Nederland en de provincie Groningen +50% hoger dan in 2008. De toename in Stadskanaal is de laagste onder de Groninger gemeenten. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgezet tegen het aantal inwoners ligt in Stadskanaal tussen het provinciale en landelijke gemiddelde in. De daling van aantallen die in 2017 is ingezet stopte eind 2019, in Stadskanaal op 950, +20% ten opzicht van 2008, tegen +30% landelijk. De stijging in 2020 (+30 uitkeringen in juni, +3,5%) is vergelijkbaar met de landelijke stijging in 2020.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is ook tijdens de crisis voortdurend gedaald, in Stadskanaal van 2.400 vóór de crisis naar 2.100 medio 2020. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen is gehalveerd van 1.800 begin 2007 naar 700 medio 2020.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen