Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2023 had Veendam ca. 27.600 inwoners, iets meer dan 400 minder (-1,5%) dan in 2010. Daarmee is Veendam tegenwoordig een van de kleinere gemeenten in de provincie, net iets groter dan Westerwolde en kleiner dan Stadskanaal.

Ook Veendam groeide de laatste jaren. De meeste Groninger gemeenten kenden de laatste jaren weer een groeiende bevolking, alleen Eemsdelta blijft hierin achter. De groei van +100 inwoners over de jaren 2020 en 2021 van +0,2% is wel minder dan die van de meeste Groninger gemeenten. De voorlopige cijfers van 2023 lijken afgelopen jaar een groei van nog eens ongeveer 150 inwoners te laten zien en bijna +1% vanaf 2020. Over afgelopen 2 decennia is de afname van het inwonertal zo'n -3% geweest. Daarmee zit Veendam meer in de middenmoot binnen de provincie. In Eemsdelta was de afname met -14% het sterkst.

De groei van de laatste paar jaar zat met name in de leeftijdscategorie van 18 - 35 jaar. Sinds 2017 is deze groep bijna 400 groter geworden. Gemiddeld was deze groep al sinds 2008 weer aan het groeien, daarin was Veendam dus later. De groep 65+-ers groeide het sterkst, circa +550 inwoners sinds 2017 en die groei is iets sterker, maar wel synchroon met het gemiddelde.
De daling zat hem de laatste jaren vooral in de groep van 45 - 65 jarigen.
Al met al stijgt de gemiddelde leeftijd in Veendam heel constant, van 38 jaar in 1990 naar 45 jaar nu. Daarmee zit Veendam in de middenmoot van de Groninger gemeenten en ruim 2 jaar boven het gemiddelde.

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.