Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2021 had Veendam ca. 27.400 inwoners, ruim 600 minder (-2%) dan in  2010. Daarmee zit Veendam onder de middenmoot van de gemeenten in Groningen, iets groter dan Westerwolde en iets kleiner dan Stadskanaal.

Binnen de provincie hebben alleen de gemeenten Groningen en Westerkwartier nog een gestaag groeiend aantal inwoners. Met de afname van -2% heeft Veendam na Westerwolde de minste bevolkingskrimp sinds 2010. In Eemsdelta en Het Hogeland was dat -7%. De bevolkingsafname is vlak na de eeuwwisseling begonnen en bedraagt nu, over de afgelopen 20 jaar ca. -3%. 

De bevolkingsdaling vindt zowel in de leeftijdscategorie van 20-65 als in de groep onder de 20 plaats. De groep 65+`ers is vooral sinds ca. 2011 sterker gaan groeien en is sindsdien met een kwart gegroeid (+22%). Sinds 2018 zijn er meer 65+`ers in Veendam dan jongeren onder de 20. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot 44,4 jaar en ligt ruim 2 jaar boven het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie is dat nog steeds lager dan in de meeste gemeenten.

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.