Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

Medio 2022 zijn er ca. 210 mensen met een werkloosheidsuitkering in Veendam. In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 340. Daarna is dat aantal gaan stijgen. In de winters van 2014, 2015 en 2016 waren er bijna 900 mensen met een werkloosheidsuitkering in Veendam, bijna 600 meer dan in 2008 (+160%), wat meer is dan gemiddeld in de provincie (+130%) maar minder dan gemiddeld in Nederland (+180%). Daarna is het aantal in Veendam wat sneller gedaald dan gemiddeld. In 2019 kwam dat uit op 380 oftewel +40 ten opzicht van 2008 (+12%). Dat was vergelijkbaar met het provinciale gemiddelde en een stuk minder dan de landelijke aantallen (+40%). Medio 2021 zakt het aantal in Veendam onder het niveau van 2008.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Veendam in 2008 op ca. 650, bijna 2x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In 2017 was dit aantal op zijn top van bijna 1.100 (+60%), een jaar later dan de werkloosheidspiek. Medio 2022 was dit aantal gedaald naar 880, altijd nog 1/3 meer dan in 2008.
De stijging ging in Veendam ging harder dan gemiddeld en liep wat langer door, waardoor Veendam wat verder boven het landelijk gemiddelde is uitgekomen en op het provinciale gemiddelde.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in Veendam bedraagt in september 2021 ca. 1.700. Dat is 63 op de 1.000 inwoners, 50% meer dan gemiddeld in Nederland. Vooral de laatste jaren is de trend in Veendam sterker stijgend dan gemiddeld in Nederland en is het aantal uitkeringen bovengemiddeld maar wel in de middenmoot van de Groninger gemeenten. Gegevens van na september 2021 zijn vooralsnog niet beschikbaar. 

Bron: CBS januari 2023: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio t/m juni 2022, bewerkt door de provincie Groningen