Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 340. Daarna is dat aantal gaan stijgen. In de winters van 2014, 2015 en 2016 waren er bijna 900 mensen met een werkloosheidsuitkering in Veendam, bijna 600 meer dan in 2008 (+160%), wat meer is dan gemiddeld in de provincie (+130%) maar minder dan gemiddeld in Nederland (+180%). Daarna is het aantal in Veendam wat sneller gedaald dan gemiddeld. In 2019 kwam dat uit op 380 oftewel +40 ten opzicht van 2008 (+12%). Dat was vergelijkbaar met het provinciale gemiddelde en een stuk minder dan de landelijke aantallen (+40%).

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Veendam in 2008 op ca. 650, bijna 2x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In 2017 was dit aantal op zijn top van bijna 1.100 (+60%), een jaar later dan de werkloosheidspiek. De stijging ging in Veendam lang gelijk op met de landelijke en provinciale trend maar liep wat langer door, waardoor Veendam ten opzicht van de gemiddelde trend hoger is komen te liggen. Binnen de provincie zit Veendam nu meestal aan de bovenkant.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in Veendam bedraagt medio 2020 ca. 1.650. Vooral de laatste jaren is de trend in Veendam minder dalend dan gemiddeld in Nederland en is het aantal uitkeringen bovengemiddeld maar wel in het midden van de Groninger gemeenten.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen