Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2021 waren er bijna 24.000 banen geregistreerd in de gemeente Westerkwartier, 8% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er ca. 150 meer dan voor de Coronacrisis (+0,6%) en vrijwel evenveel als 10 jaar geleden.Gemiddeld genomen is de groei in de provincie ten opzichte van 2019 ruim 2%.
Het aantal banen in 2021 in de provincie als geheel is, ten opzichte van 2019, gestegen met +2,2% (+6.000 banen). Ten opzichte van 2011 was er sprake van een groei van bijna ruim 16.000 banen (+6%).
De vorige piek in de werkgelegenheid werd in de provincie en in Nederland bereikt in 2011. Daarna nam het aantal banen jaarlijks af tot en met 2016. Dit geldt ook voor het Westerkwartier. Vanaf 2017 is het aantal banen weer toegenomen. In 2019 is het aantal banen in het Westerkwartier gestegen naar het hoogste aantal van de afgelopen twee decennia en was in 2021 nog ietsje hoger.

Verdeling over sectoren

Handel is de grootste sector in de gemeente Westerkwartier met ca. 4.850 banen (20% van de werkgelegenheid), fors meer dan het provinciale gemiddelde van 15%. De Zorgsector staat op de 2e plaats, met bijna 3.800 banen (16%), al is dat bijna 1/4 kleiner dan gemiddeld in de provincie (20%). Op de 3e plaats staat de Industrie met bijna 3.400 banen (ruim 14%). De Zakelijke dienstverlening is met nog geen 11% (2.700 banen) ruim 2%-punt kleiner dan gemiddeld in de provincie Groningen. De Bouw en de Landbouw hebben ieder ruim 2.000 banen. Het aandeel van ruim 8% is ongeveer het dubbele van het provinciale gemiddelde. Het onderwijs en de overheid zijn ruim kleiner dan in de provincie als totaal.

Ontwikkeling per sector

De Handel is de afgelopen decennia gestaag en fors gestegen, van 2.800 banen in 1996 naar ruim 4.750 in 2021 (+65%). Sinds 2003 is het aantal banen in de Handel groter dan in de Industrie en is de Handel de grootste sector in Westerkwartier. De Industrie is sinds 2011 in een dalende trend en werd in 2019 overstegen door de Zorg. De Zorgsector groeit gestaag, van 1.900 in 1996 naar 3.800 in 2021, een verdubbeling. Sinds 2016 groeit het aantal banen in de Zakelijke Dienstverlening ook weer iets sterker, van bijna 1.000 banen in 1996 naar 2.700 in 2021. Daarmee is deze sector bijna 3x zo groot geworden.

Bron: provincie Groningen en LISA 2022