Werkloosheid

In 2020 was in de gemeente Westerkwartier 3,2% van de beroepsbevolking werkloos en de netto arbeidsparticipatie bijna 70%. Daarmee is Westerkwartier in de provincie Groningen de gemeente met de laagste werkloosheid en de hoogste arbeidsparticipatie. Westerkwartier volgt de landelijke trend met een ca. 0,2%-punt lager werkloosheidspercentage.