Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2023 had Westerkwartier ca. 65.000 inwoners. Daarmee is Westerkwartier net iets groter dan Midden-Groningen dat ongeveer 61.500 inwoners heeft.

In de jaren '90 van de vorige eeuw groeiden de Westerkwartier gemeenten samen gemiddeld met zo'n 400 inwoners per jaar. Medio jaren jaren '00 was er stabilisatie en zelfs een kleine daling, net als medio jaren '10. Met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 kwamen er ook ca. 1.500 inwoners van de voormalige gemeente Winsum ten westen van het Reitdiep bij. Daarmee komt de groei ten opzicht van 2010 uit op ruim +6%. Dat is ongeveer half zo veel als de groei van de Stad, maar wel meer dan alle andere Groninger gemeenten en ongeveer gelijk met het landelijk gemiddelde. 

De grootste groei komt van de groei van het aantal ouderen, waar de Stad vooral groeit door het aantal jonge volwassenen. In 2020 waren er in Westerkwartier ca. 4.000 meer 65+`ers dan in 2010 en gelijkertijd daalde het aantal jongeren onder de 20 met ca. 1.250. Toch is de gemeente Westerkwartier de gemeente in Groningen met het hoogste aandeel jongeren in de bevolking, meer zelfs dan de Stad. Het aantal inwoners in de leeftijd van 20 tot 65 daalde de laatste jaren gestaag, tot 2018 en was in 2020 weer vrijwel gelijk aan 2010.

De gemiddelde leeftijd stijgt harder dan gemiddeld en is opgelopen tot 43 jaar. In 2013 is het landelijke en het provinciale gemiddelde overstegen.

Bron: CBS en CBS bewerkt door de provincie Groningen.