Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

De daling van de werkloosheid in Westerkwartier die in 2016 was ingezet haperde aan het begin van de coronacrisis. In april 2020 was het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering van 880 10% hoger dan een jaar daarvoor. In april 2021 was het aantal gedaald tot 710, een daling van bijna 20%. In de zomer van 2021 was het aantal nog 540, bijna een kwart lager dan in de zomer van 2019, vóór de coronacrisis en ook lager dan vóór de financiële crisis van 2008.Die daling was sterker dan gemiddeld.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Westerkwartier in 2008 op ca. 600. In 2017 was dit aantal op zijn top van ca. 1.050 (+75%), 1 jaar later dan de werkloosheidspieken. De toename van het aantal bijstandsuitkeringen was daarmee veel lager dan de toename van het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering.
Aan het begin van de coronacrisis was het aantal mensen met een bijstandsuitkering vrijwel gelijk aan de aantallen van een jaar eerder, waarmee de daling tijdelijk tot stand was gekomen. Medio 2021 waren de aantallen ca. 6% lager dan in vergelijkbare perioden in 2019.

Uitgezet tegen het aantal inwoners is in Westerkwartier het aantal mensen met een bijstandsuitkering medio 2021, van 20 per 1.000 inwoners, veruit de laagste binnen de provincie en veel minder dan gemiddeld in Nederland (32 per 1.000 inwoners).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is na de financiële crisis gedaald, in Westerkwartier van 2.800 voor de crisis naar 2.400 in 2018. Daarna is het aantal weer gaan stijgen tot ruim 2.600 in 2021. Die stijging is groter dan bij andere gemeenten in de provincie. Tijdens de coronacrisis is deze stijging op gelijke voet doorgezet. Alleen de gemeente Groningen heeft relatief minder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Westerkwartier zit naast Groningen als enige gemeente onder het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS mei 2022: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 11 mei 2022, bewerkt door de provincie Groningen