Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

1 januari 2023 had Westerwolde zo'n 26.500 inwoners, waarmee het aantal inwoners weer terug is op het niveau van piek in 2004 van de toenmalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen. Door het samengaan van de kleinere gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl in de gemeente Eemsdelta op 1 januari 2021 is Westerwolde vanaf dan de op 1 na kleinste gemeente in de provincie Groningen, met ca. 1.100 inwoners minder dan Veendam. Alleen Pekela, met 12.400 inwoners is kleiner.
Tussen 2004 en 2018 was er globaal sprake van krimp met het laagste aantal in tijden in 2018 van nog geen 25.000. Sindsdien zijn er weer ca. 1.850 (+7,5%) inwoners bij gekomen, dat is de sterkste stijging over die periode onder de Groninger gemeenten. In 2022 is deze trend abrupt geëindigd en laat Westerwolde als enige Groninger gemeente krimp zien, zij het een hele geringe van -0.1%.

Het aandeel van de groep 20-65 jaar in de totale bevolking is in Westerwolde lager dan in alle andere Groninger gemeenten. De groep 65+-ers  is vooral sinds ca. 2008 sterker gaan groeien en is sindsdien ruim een kwart toegenomen (+27%). Sinds 2018, het moment dat de totale bevolking weer toenam, is het aandeel 65+-ers gelijk gebleven, maar met ruim 26% nog steeds de hoogste van alle Groninger gemeenten. De toename van het aandeel jongeren is vrij constant en vrijwel gelijk aan de landelijke trend. Al sinds 2011 zijn er meer 65+`ers in Westerwolde dan jongeren onder de 20.

De gemiddelde leeftijd in Westerwolde is altijd de hoogste geweest van alle Groninger gemeenten. Met de groei van de bevolking met vooral jongere nieuwe inwoners is de gemiddelde leeftijd van Westerwolde in 2022 voor het eerst onder die van Oldambt gedoken, met 46,3 versus 46,4 jaar. Het verschil met het landelijk gemiddelde is dan ook gedaald van ruim 5 jaar in 2018 naar minder dan 4 jaar in 2023.

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.