Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

1 januari 2022 had Westerwolde zo'n 26.600 inwoners, waarmee het aantal inwoners weer terug is op het niveau van piek in 2004 van de toenmalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde samen. Door het samengaan van de kleinere gemeenten Appingedam en Loppersum samen met Delfzijl in de gemeente Eemsdelta is Westerwolde nu de op 1 na kleinste gemeente in de provincie Groningen, met ca. 1.000 inwoner minder dan Veendam. Alleen Pekela, met 12.000 inwoners is kleiner.
Tussen 2004 en 2018 was er globaal sprake van krimp met het laagste aantal in tijden in 2018 van nog geen 25.000. Sindsdien zijn er weer bijna 2.000 (+8%) inwoners bij gekomen, dat is de sterkste stijging over die periode onder de Groninger gemeenten. 

Het aandeel van de groep 20-65 jaar in de totale bevolking is in Westerwolde lager dan in alle andere Groninger gemeenten. De groep 65+-ers  is vooral sinds ca. 2008 sterker gaan groeien en is sindsdien ruim een kwart toegenomen (+27%). Sinds 2018, het moment dat de totale bevolking weer toenam, is het aandeel 65+-ers gelijk gebleven, maar met ruim 26% nog steeds de hoogste van alle Groninger gemeenten. De toename van het aandeel jongeren is vrij constant en vrijwel gelijk aan de landelijke trend. Al sinds 2011 zijn er meer 65+`ers in Westerwolde dan jongeren onder de 20.

De gemiddelde leeftijd in Westerwolde is altijd de hoogste geweest van alle Groninger gemeenten. Met de groei van de bevolking met vooral jongere nieuwe inwoners is de gemiddelde leeftijd van Westerwolde in 2022 voor het eerst onder die van Oldambt gedoken, met 46,3 versus 46,4 jaar. Het verschil met het landelijk gemiddelde is dan ook gedaald van ruim 5 jaar in 2018 naar nog geen 4 jaar in 2022.

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.