Inkomen

Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering in Westerwolde daalde in 2019 voor het eerste weer onder het niveau van 2008 van ca. 300. Na de piek in april 2020 daalde dat aantal in september 2021 naar een historisch lage 200. Op dat moment waren er in Westerwolde ruim 500 mensen met een bijstandsuitkering en 1.600 met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.