Indicatoren werkgelegenheid

Weer groei sinds 2021

De werkgelegenheid in de provincie Groningen is in 2022 +7,1% hoger dan in 2020, maar ook bijna +6% ten opzichte van vlak vóór de coronacrisis. Het gaat hierbij om een toename van 20.500, respectievelijk 17.000 banen. De werkgelegenheid is in 2017 voor het eerst sinds 2011 weer gegroeid. Het aantal banen is nu op het hoogste niveau ooit en ook +14% meer dan vóór de financiële crisis van 2008.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal parttime banen vrij stabiel gebleven (rond de 50.000). De schommelingen in de totale werkgelegenheid zijn daarom vooral terug te zien bij het aantal fulltime banen. Parttime betekent minder dan 12 uur per week.

Het verschil tussen het aantal werkenden man/vrouw is de afgelopen 10 jaar kleiner geworden. In 2012 waren er nog ruim 27.500 meer mannen aan het werk dan vrouwen. In 2022 ligt dit verschil rond de 18.500. Alleen in de gemeente Groningen en Oldambt ligt het aantal werkzame vrouwen de laatste jaren iets hoger dan het aantal werkzame mannen.

Werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente

In de afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid het meest gegroeid in de gemeente Groningen, zeker absoluut (+26.000 banen), maar ook relatief (+18%). Dat zijn bijna net zoveel nieuwe banen als in de hele provincie. Daarna zijn het de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier die een relatief sterke groei van de werkgelegenheid doormaakte. Aan de andere kant van het spectrum staan de gemeente Eemsdelta en Veendam die ten opzichte van 2012 ruim 4% van de banen kwijt zijn geraakt. Sinds 2020 zitten alle gemeenten weer in de plus.

Werkgelegenheid per sector

Ruimschoots de grootste sector in de provincie is de Zorg, met ruim 20% van de werkgelegenheid, oftewel bijna 63.000 banen. De Handel en de Zakelijke dienstverlening volgen op enige afstand met ca. 45.000 banen. Dit zijn allemaal sectoren die groeien.
De 4e sector is de Industrie, nu met ruim 30.000 banen. Deze sector is de afgelopen 10 jaar bijna 10%, oftewel ruim 3.000 banen, kwijt geraakt. Transport is in diezelfde periode ruim 11% van de banen kwijt geraakt (-1.300). In de Landbouw is het aantal banen met ruim 400 afgenomen (-4%). Ook over de periode vanaf 1996 zijn dit de sectoren met een afnemend aantal banen, nog aan te vullen met Financiën.

De Horeca verloor tijdens de coronaperiode veel banen, maar zit nu weer boven het niveau van ervoor. Over de afgelopen 10 jaar is dit ook de sector die relatief het sterkst is gegroeid, +35% sinds 2012.

Aantal vestigingen

Het aantal vestigingen blijft toenemen en betreft voor het overgrote deel eenmanszaken en zzp'ers. Het aantal vestigingen nam vooral toe in de online detailhandel en specifiek de online detailhandel in huis- en tuinartikelen. Verdere groei is vooral te zien in de bouw, consultancy en studiebegeleiding en training/coaching. Het totaal aantal vestigingen in de provincie Groningen in 2021 is ruim 53.000. Het aantal vestigingen is in de periode 2012 en 2021 toegenomen met 9.300 vestigingen. De sector zakelijke dienstverlening is de sector met de meeste vestigingen in 2021 (11.920), gevolgd door de sectoren handel (8.600), zorg (5.360) en bouw (4.960). Deze cijfers moeten nog geactualiseerd worden.

Bron: provincie Groningen