Werkgelegenheid

Na een periode van banenkrimp in 2020 vanwege de coronacrisis is de economie sneller hersteld dan verwacht. In 2021 lag het aantal banen alweer hoger dan voor de coronacrisis en komt in 2022 uit op bijna 310.000, een stijging van 7% in 2 jaar.