Werkloosheid

In 2022 was in de provincie gemiddeld ca. 4,0% van de beroepsbevolking werkloos, terwijl dat in 2014 nog 8,5% was.