Resultaten pilot luchtapp

In 2018 en 2019 heeft de provincie samen met betrokken partijen een pilot rondom het industriegebied Oosterhorn uitgevoerd. Hier is een app voor ontwikkeld, de Luchtapp. Deze app is bedoeld om de geurbelasting in dit gebied in kaart te brengen. De resultaten uit de Luchtapp zijn een goede indicator om de beleving van de geurhinder te meten.