Meldingen geurhinder

Wat zie je?

Aan de hand van bovenstaande grafiek tonen wij het aantal meldingen vanaf 2017 in het Structuurvisiegebied. Aangezien wij het aantal meldingen per maand bijhouden, zijn daarbij ook fluctuaties in maanden te zien. In het jaar 2018 is het aantal meldingen geur in het Eemsdeltagebied, via het provincieloket ingediend, van 89 meldingen in 2017 gedaald naar 80 meldingen in 2018. In februari van 2017 steeg het aantal meldingen sterk ten opzichte van januari 2017. Dit hing samen met de hoge frequentie van ondervonden geurhinder in het gebied rondom Oosterhorn in die maand. Dit is ook, in algemene zin, te zien op de kaart: ten oosten van Delfzijl worden ook provinciebreed de meeste meldingen geurhinder ingediend.  Daarnaast is uit de tabel op te maken dat er relatief veel meldingen geurhinder worden ingediend, waarbij het bedrijf ESD in beeld is. In 2019 zijn er tot en met oktober 38 geurmeldingen ingediend. Op dit moment wordt via een pilot onderzocht wat de oorzaken van de geurhinder zijn en of deze kunnen worden verminderd door het stimuleren van interactie tussen bedrijven en omwonenden. Binnen deze pilot kunnen omwonenden in 2019 aan de hand van een Luchtapp geurmeldingen indienen. De uitkomsten van de pilot (bv. aantallen geurmeldingen) zullen op termijn ook via deze monitor worden gedeeld en kunnen we iets zeggen over het totaal aantal meldingen in 2019 t.o.v. 2018 en 2017.

Wat monitoren we?  

In het Milieuplan 2017-2020 hebben wij ons ten doel gesteld dat we voor de hele provincie 30 % minder geurmeldingen willen. Wij monitoren de komende jaren of we dit doel bereiken. Door het actuele aantal meldingen per maand bij te houden, kunnen we mogelijk beter afleiden wat de oorzaken kunnen zijn van toe- en afname van meldingen.   

De tabellen en kaart actualiseren wij maandelijks.

Bron: provincie Groningen november 2019. De meldingen komen binnen bij het loket van de provincie Groningen of de OmgevingsDienst Groningen.