Geurklachten

Wat zie je?

Tabblad 1: Klachten per jaar

Hier zie je de trend in het aantal geurklachten vanaf 2017 in het Structuurvisiegebied. Het meerjarenoverzicht toont een schommeling in het aantal klachten, met een duidelijke daling van het aantal klachten.

Tabblad 2: Aantal klachten uitgesplitst

In het tweede tabblad tonen we het aantal geurklachten vanaf 2017 per maand. Aangezien we het aantal klachten sinds 2017 per maand bijhouden, zijn daarbij ook schommelingen in de maanden te zien. In de onderste staafdiagram (Per bedrijf) tonen we de vermoedelijke veroorzakers van de geurhinder. Op de kaart laten we zien wat de locatie is van de klachten. Te zien is dat de klachten zich concentreren op een aantal plekken in de provincie en dat de bedrijven met de meeste klachten ook in verhouding de meeste geurhinder veroorzaken.

Wat monitoren we?  

We hebben ons vorige beleid ten doel gesteld dat we voor de gehele provincie 30% minder geurklachten willen. Vanaf juli 2022 is ons nieuwe Milieuprogramma in werking getreden. Daarin hebben we het beleidsdoel om het aantal geurklachten te verminderen losgelaten. In ons nieuwe beleid gebruiken we het aantal geurklachten als signaalfunctie voor toekomstig beleid.

Door het aantal klachten per maand bij te houden, kunnen we mogelijk beter afleiden wat de oorzaken kunnen zijn van toe- en afname van klachten. Ook monitoren we de vermoedelijke bron(nen) van de ondervonden hinder en de locatie waar de hinder optreedt. Deze informatie nemen we mee bij het actualiseren van vergunningen en vergelijken we met de geurcontouren rondom bedrijven.

De tabellen en kaart actualiseren we maandelijks.

Bron: provincie Groningen, augustus 2023. De klachten komen binnen via de Hinderapp.nl, bij het loket van de provincie Groningen of de Omgevingsdienst Groningen.