Kaart opgaand licht

lichtvervuilingskaart
klik op de het plaatje hierboven om naar de webversie te gaan

Wat zie je?

Hierboven zie je hoeveel opgaand licht er in de provincie Groningen is. De rode en gele kleur geeft aan dat er heel veel kunstlicht aanwezig is. De groene kleur laat zien dat het er al wat donkerder is. De gebieden met een blauwe kleur zijn nog echt donker. De kaart is een momentopname van 2018 en geeft niet aan of het donkerder wordt of lichter. Deze kaart is afkomstig van de website lightpollutionmap.info

Wat monitoren we?

Medio 2019 zijn we gestart met het monitoren van het opgaande licht. De eerste resultaten hebben we eind 2019 gepubliceerd. We blijven jaarlijks het opgaande licht monitoren zodat het mogelijk is om op termijn te kunnen bepalen of er sprake is van een af- of toename van het opgaande licht. Om deze uitspraak te kunnen doen is er voldoende data nodig. Hieronder zijn een aantal voorbeeldkaarten weergegeven om alvast een indruk te geven van de resultaten.

Het verschil met de eerder gemaakte hemelhelderheidskaart is dat van boven naar beneden wordt gekeken en dat daarmee dus de oorzaak, namelijk de lichtbronnen, in kaart worden gebracht.

Omdat we meerdere jaren achtereen gaan monitoren wordt ook inzichtelijk welk effect ons beleid heeft op de duisternis in Groningen. We willen de trend laten zien. Om de verschillen per jaar in beeld te brengen gebruiken we de resultaten van satellietmetingen. Dit is een betrouwbare, valide en financieel voordelige manier om de juiste conclusies voor duisternis te trekken.

Opgaand licht 2013 en 2019

Als voorbeeld zijn satellietgegevens van 2013 en 2019 geanalyseerd. Deze data is omgezet in de drie onderstaande kaarten. Je krijgt aan de hand van deze kaarten een indruk van de locaties waar veel opgaand opgaand licht wordt veroorzaakt. De rode vlekken laten zien waar veel licht is. Bij de meest donkere (zwarte) plekken is het 's nachts nog echt donker. De derde kaart laat het verschil zien in de hoeveelheid opgaand licht tussen 2013 en 2019. Uit deze kaart blijkt dat er plekken zijn waar de hoeveelheid opgaand licht is toegenomen. Op andere plekken is het juist weer afgenomen. De komende jaren blijven we de verschillen monitoren om de trend van het opgaand licht in beeld te brengen.

Beeld van opgaand licht Groningen 2013

Hoeveelheid opgaand licht in 2013

Wat opvalt op deze kaart is de zichtbaarheid van de grote woonkernen zoals de stad Groningen, het kassencomplex in Hoogezand en de bedrijvigheid langs de kust. Het platteland daarentegen is nog donker. 

Beeld van opgaand licht Groningen 2019

Hoeveelheid opgaand licht in 2019

De kaarten van 2013 en 2019 verschillen op het eerste gezicht niet veel van elkaar. Toch is te zien dat bij een aantal woonkernen, het kassencomplex en de havengebieden aan de kust er sprake is van meer lichtuitstoot. 

Beeld van verschil in opgaand licht Groningen 2013-2019

Verschil in opgaand licht 2013 - 2019

In bovenstaande kaart is het verschil in opgaand licht tussen 2013 en 2019 weergegeven. Rood betekent een toename van de hoeveelheid gemeten licht. De blauwe kleur geeft een vermindering weer van de hoeveelheid licht. Binnen de witte gebieden zijn niet of nauwelijks veranderingen waargenomen. Wat opvalt is dat er sprake lijkt te zijn van een stijgende hoeveelheid opgaand licht op de plekken waar veel bedrijvigheid is.


Bron: W. Schmidt, april 2021.