Kaart opgaand licht

lichtvervuilingskaart

In de kaart hier links zie je hoeveel opgaand licht er in de provincie Groningen is. De rode en gele kleur geeft aan dat er heel veel kunstlicht aanwezig is. De groene kleur laat zien dat het er al wat donkerder is. De gebieden met een blauwe kleur zijn nog echt donker. De kaart is een momentopname van 2018 en geeft niet aan of het donkerder wordt of lichter. Deze kaart is afkomstig van de website lightpollutionmap.info.

Wat monitoren we?

We monitoren jaarlijks het opgaande licht, zodat het mogelijk is om op termijn te kunnen bepalen of er sprake is van een af- of toename van het opgaande licht. Medio 2019 zijn we hiermee gestart.

 

 

 


Meting van opgaand licht 2013, 2019, 2020 en 2021

Sinds 2013 meet de VIIRS satelliet het opgaande licht. De verzamelde data is omgezet in de vier onderstaande kaarten. Je krijgt aan de hand van deze kaarten een indruk van de locaties waar veel of weinig opgaand opgaand licht aanwezig is. De rode vlekken laten zien waar veel opgaand licht aanwezig is. Bij de meest donkere (zwarte) plekken is het 's nachts nog echt donker.

De kaart actualiseren we vanaf 2019 jaarlijks.

Verschillenkaart en trend

We streven ernaar om in het najaar van 2023 een verschillenkaart te maken en vergelijken dan verschillende jaren met elkaar. Op de verschillende kaarten wordt inzichtelijk waar meer of juist minder licht is gemeten. Ondanks dat we nu al meerdere jaren hebben geanalyseerd, is er op dit moment nog niet voldoende data beschikbaar om een trend te ontdekken waarvan de significantie (betrouwbaarheid) voldoende groot is. De komende jaren blijven we monitoren, waardoor een meer betrouwbaar beeld zal ontstaan, is de verwachting.

Opgaand licht 2013 en 2019

Beeld van opgaand licht Groningen 2013

Hoeveelheid opgaand licht in nW/cm2/sr in 2013

Wat opvalt op deze kaart is de zichtbaarheid van de grote woonkernen zoals de stad Groningen, het kassencomplex in Hoogezand en de bedrijvigheid langs de kust. Het platteland is nog donker.

Beeld van opgaand licht Groningen 2019

Hoeveelheid opgaand licht in nW/cm2/sr in 2019

De kaarten van 2013 en 2019 verschillen op het eerste gezicht niet veel van elkaar. Toch is te zien dat bij een aantal woonkernen, het kassencomplex en de havengebieden aan de kust er in 2019 sprake is van meer lichtuitstoot dan in 2013.

Opgaand licht 2020 en 2021

Beeld van opgaand licht Groningen 2020

Hoeveelheid opgaand licht in nW/cm2/sr in 2020

De kaart van 2020 lijkt sterk op de kaart van 2019. Er zijn een aantal kleine verschillen te zien. Het ommeland lijkt wat donkerder te zijn geworden. Een verklaring daarvoor kan niet direct worden gegeven.

Beeld van opgaand licht Groningen 2021

Hoeveelheid opgaand licht in nW/cm2/sr in 2021

Ook voor 2021 is een zelfde beeld te zien als de voorgaande jaren. Op enkele kleine verschillen na lijken er geen grote verschillen te zijn tussen de kaarten onderling.


Bron: W. Schmidt, 2013, 2021, 2022, 2023.