Geluidbelastingkaart

De provincie Groningen heeft als wegbeheerder de plicht iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart vast te stellen, voor geluid wegen in beheer bij de provincie. Die hier getoonde kaart is de geluidbelastingkaart 4e tranche, die betrekking heeft op de situatie in 2021.