Gezondheidskaart geluid

Wat zie je?

Op bovenstaande kaart laten we de GES-contouren rondom wegen en spoorwegen zien. We maken deze contouren op basis van geluidsberekeningen, waarbij de geluidbelasting in dB Lden wordt bepaald (dit zijn jaargemiddelden). We delen de geluidsbelasting in klassen van 5 dB en die klassen worden vertaald naar GES-scores. Op de kaart zie je de GES-contouren van geluid van provinciale en rijkswegen op basis van gegevens over het jaar 2016. Via de derde icoon op de kaart kun je de kaartlaag GES-contouren geluid railverkeer aanzetten. Wanneer je met de pijl van je muis op een willekeurige weg dan wel spoorweg gaat staan, kun je zien wat de GES-score van geluid van de weg dan wel spoorweg is.

Wat monitoren we?

We monitoren de gezondheidskwaliteit van geluid van wegen en spoor aan de hand van GES-scores.

De kaarten actualiseren we iedere vijf jaar op basis van de geluidbelastingskaarten.

GezondheidsEffectScreening (GES)

Voor het vertalen van de geluidsbelastingen naar gezondheidsscores maken wij gebruik van het handboek GezondheidsEffect Screening (GES). Voor elke milieufactor is een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) bepaald op basis van milieunormen en de relatie tussen de milieubelasting en gezondheidseffecten. Voor de meeste milieufactoren geldt dat ook beneden de wettelijke grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden en dus gezondheidswinst behaald kan worden. Vanuit het MTR zijn daarom andere niveaus van belasting onder en boven het MTR in een logische reeks afgeleid. Aan elk niveau is een GES-score, kwaliteit van de milieugezondheid en een kleur toegekend. Deze variëren van GES-score 0 (‘zeer goed’, groen) tot GES-score 6 (‘onvoldoende’, rood) en GES-score 8 (‘zeer onvoldoende’, paars). Als er op een locatie een gelijktijdige belasting is van verschillende milieufactoren, zoals van geluid en fijn stof, kunnen de GES-scores niet opgeteld worden tot één GES-score.

Bron: provincie Groningen, mei 2022.