Milieugezondheids-kwaliteit geluid

De provincie Groningen wil de negatieve gezondheidseffecten van geluidhinder zoveel mogelijk beperken. De gezondheidskaart geluid geeft de gezondheidskwaliteit van een aantal belangrijke permanente geluidsbronnen indicatief weer. De kaart kan worden gebruikt bij afwegingen op het gebied van (met name strategische) ruimtelijke ordening. Zo kan kan bij het zoeken naar locaties voor woonwijken of andere geluidsgevoelige gebouwen worden voorkomen dat gezondheidseffecten onaanvaardbaar zijn.