Wat hebben we gemonitord?

We hebben conform ons Milieuplan van 2017-2020 gedurende twee jaar het aantal meldingen over laagfrequent geluid bijgehouden. Dit aantal was dermate gering dat er op basis daarvan geen aanleiding is gezien tot verdere beleidsbepalingen over dit onderwerp.

Mochten er toch meldingen over laagfrequent geluid binnen komen die betrekking hebben op provinciale bedrijven, dan nemen we die uiteraard wel in behandeling.

Bron: provincie Groningen, mei 2022. Meldingen komen binnen bij het loket van de provincie Groningen of de Omgevingsdienst Groningen.