Meldingen laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid (ca. 20Hz tot ca. 125 Hz) bevindt zich in het grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar geluid in de laagste frequenties. Het wordt soms deels gevoeld in plaats van gehoord (bijvoorbeeld: machines met laag toerental, zoals grote pompen).