Geluidsklachten bedrijven

Het aantal klachten over geluid van bedrijven is een geschikte indicator om de hoeveelheid geluidhinder die mensen beleven te monitoren. De OmgevingsDienst Groningen (ODG) pakt de klachten voor de provincie op. Het aantal, de soort en de locatie van de klachten zijn voor ons belangrijk om te monitoren. Ze zeggen namelijk iets over de beleving van de milieukwaliteit en daarmee over de effectiviteit van ons beleid.