Milieugezondheids-kwaliteit geur

De provincie Groningen wil de negatieve gezondheidseffecten van geurhinder terugdringen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. Wij hebben de omvang en ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in beeld gebracht op gezondheidskaarten. In de onderstaande interactieve kaart wordt de geurhinder van bedrijven die onder het provinciale gezag vallen in beeld gebracht. De kaarten kunnen gebruikt worden bij het toetsen van grote initiatieven en nieuw beleid voor de geur.