Milieugezondheids-kwaliteit lucht

De provincie Groningen wil de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreinigende stoffen terugdringen en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettig leven. In onderstaande interactieve kaart wordt de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) in beeld gebracht. Deze stoffen zijn als indicator bepalend voor de algemene luchtkwaliteit in Nederland. De kaarten kunnen gebruikt worden bij het toetsen van grote initiatieven en nieuw beleid voor de luchtkwaliteit. Zo kan bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor een school of de aanleg van een nieuwe weg voorkomen worden dat een toename van gezondheidsklachten ontstaat.