Landelijk luchtmeetnet

Kaart van Groningen met locatie van luchtmeetnetlocaties

Wat zie je?

Op de kaart tonen we een aantal meetpunten: twee locaties in (de stad) Groningen en twee locaties net buiten de provincie. Deze vier meetpunten maken deel uit van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die de luchtkwaliteit continu monitoren, en dat voor verschillende soorten stoffen. Klik op de kaart om de situatie op dit moment te zien. De wettelijke grenswaarden voor de getoonde stoffen zijn echter niet gebaseerd op een momentopname, maar bijvoorbeeld op jaargemiddelden. Deze grenswaarden zijn op Europees niveau vastgelegd om onaanvaardbare gezondheidseffecten te voorkomen.

Naast inzicht in verschillende luchtverontreinigende stoffen, kun je ook zien of er sprake is van smog. Dit komt vooral zomers nog wel eens voor. Ook is de kaart zeer geschikt om Groningen te vergelijken met de rest van Nederland. Het Landelijk Meetnet wordt continu geactualiseerd met nieuwe meetdata. Er zijn nog maar 2 meetpunten in de provincie Groningen. Het RIVM acht dit voldoende om doormiddel van metingen en berekeningen een voldoende betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit in de provincie Groningen te krijgen. 

Bron: RIVM.