Provinciaal Basisnet

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Bij een ongeval tijdens het transport kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen met schadelijke of zelfs dodelijke gevolgen voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een explosie, een brand of het vrijkomen van een gifwolk. Het is van belang dat de provinciale wegen geschikt blijven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het provinciale Basisnet voorziet in het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen.