Basisnet

Kaart van het Basisnet Groningen

Wat zie je?

Op de bovenstaande kaart zijn spoor-, water- en provinciale wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangegeven. Om deze wegen is ook een zogenaamde veiligheidszone aangegeven, waarbinnen het niet mogelijk is kwetsbare objecten te bouwen of bestaande kwetsbare objecten te gebruiken.