Risicokaart

De Risicokaart heeft twee functies. Het is een instrument voor informatievoorziening over de risico’s in de woon- en leefomgeving van burgers. Daarnaast is het ook een instrument dat we onder andere bij ruimtelijke ordening, milieu en rampenbestrijding gebruiken bij het inventariseren van mogelijke risico’s in de omgeving van een plan of project. De Risicokaart is geen indicator om onze beleidseffectiviteit te meten maar een informatietool.

De plekken in de provincie waar we risico lopen staan op de Risicokaart. Het is een digitale kaart waarop alle risico's staan aangegeven die onze inwoners lopen in hun dagelijks leven. Te denken valt aan LPG-stations, gebieden die overstromen na een dijkdoorbraak en plaatsen waar er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Al die gegevens op die kaart zijn meestal afkomstig van gemeenten. Soms komen ze van het Rijk, de provincie of een waterschap.

Hoe ziet de kaart eruit?

Op de digitale kaart kun je inzoomen en uitzoomen. Als je inzoomt zie je steeds meer details over verschillende risico's. Wat je ook kunt zien, zijn de zogenoemde 'kwetsbare objecten'. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen: gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden die hulp nodig hebben als er iets gebeurt. Ook kun je zien welke ongevallen met schadelijke stoffen zich in de afgelopen jaren bij je in de buurt hebben voorgedaan of welke risico's er zijn met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gebruik van de kaarten

De Risicokaart en andere kaarten over risico's in de omgeving zijn onderdeel van de Atlas Leefomgeving. Zie de verwijzingen onderaan deze pagina en kijk voor het gebruik van de kaarten in de Handleiding Atlas.

Als je iets mist op de Risicokaart

Voor meer informatie over de risicokaart ga je naar www.risicokaart.nl. Vragen kun je ook mailen naar risicokaart@provinciegroningen.nl.

Wat te doen bij een ramp?

Wil je weten wat je moet doen bij een ramp? Kijk dan op www.veiligheidsregiogroningen.nl en download de risicowijzer.

Voetnoot
Het PR wordt gedefinieerd als "de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit".

Bron: Provincie Groningen, mei 2022.

Bronnen en verwijzingen