Zand- en kleiwinning

In de provincie Groningen vindt winning van oppervlaktegrondstoffen plaats ten behoeve van onder andere bouwprojecten. Hoogwaardig zand (industriezand) wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van beton, metselzand en filterzand voor drinkwater. Laagwaardig zand (ophoogzand) wordt vaak gewonnen ten behoeve van ophogingen in bijvoorbeeld de wegenbouw. De winning van klei vindt plaats om te voorzien in grondstoffen voor de baksteenfabricage.

De commerciƫle winning van zand en klei is beperkt tot een aantal locaties, om te voorkomen dat landschappelijke en natuurwaarden onnodig worden aangetast, of dat andere ontwikkelingen van het gebied worden belemmerd of niet meer mogelijk zijn. Tevens wordt hiermee versnippering van het landschap voorkomen.