Zoutwinning

In de provincie wordt op enkele plekken zout gewonnen namelijk in Winschoten, Zuidwending en Veendam. Het Rijk is het bevoegde gezag voor de winning van zout. Wij beslissen mee over de locatiekeuze en de omvang van de zoutwinning met het oog op ruimtelijke gevolgen, bodemdaling en veiligheid.