Indicatoren Fietspad kenmerken

Wat zie je?
Bovenstaande grafieken en kaarten tonen in welke mate de fietspaden die bij de provincie in beheer zijn voldoen aan de richtlijnen die in het beleid van de provincie gesteld zijn. Ook is op de kaarten te zien waar welk type fietspad ligt.

Wat valt op?
Van de 211 kilometer fietspad die de provincie in beheer heeft voldoet het merendeel aan de richtlijnen ten aanzien van de breedte. Als richtlijn voor de breedte van tweerichtingsfietspaden hanteren we:

  • Doorfietsroutes: 4 meter (de twee delen van een doorfietsroute die in eigendom van de provincie zijn, zijn beoordeeld op basis van een breedte van 3,5 meter = de richtlijn bij realisatie van deze doorfietsroutes)
  • Regionale Basisfietsroutes: 2,5 meter
  • Overige provinciale fietsroutes: 2,5 meter

Daar waar de breedte nog niet voldoet aan de richtlijn hebben we de ambitie om dit (waar mogelijk) in de komende jaren aan te pakken. Om het aantal eenzijdige ongevallen met fietsers terug te dringen maken we onze fietspaden vergevingsgezind. Onderdeel hiervan is de realisatie van een aangepaste asmarkering op tweerichtingsfietspaden (1-2 markering) en een ononderbroken kantmarkering. In 2021 is een groot deel van onze fietspaden van deze nieuwe markering voorzien. Dit is nog niet verwerkt in bovenstaande overzicht.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
In 2020 heeft de provincie een inventarisatie uitgevoerd van verschillende kenmerken van de fietspaden. Hierbij zijn ter plaatste kenmerken zoals het soort markering en de vormgeving van fietsoversteken geregistreerd. Deze inventarisatie wordt binnenkort geupdatet, omdat in de afgelopen jaren alle provinciale fietspaden zij voorzien van nieuwe markering. De breedte van de fietspaden is naderhand gebaseerd op informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Bron: Inventarisatie Fietspadkenmerken provincie Groningen 2020