Indicatoren Gebruik

Wat zie je?
Bovenstaande dashboard toont de resultaten van de fietstellingen die in 2020 in de provincie zijn uitgevoerd. De tellingen zijn sterk beïnvloed door Corona en vallen dus veel lager uit dan in eerdere jaren. Op deze resultaten kunnen verschillende filters worden toegepast, zoals gemeente, type gebied en soort dag. Op deze manier kunnen specifieke inzichten worden verkregen in de fietsintensiteiten in bepaalde gebieden. Het staafdiagram toont het verloop van de intensiteiten over de dag op basis van de gekozen filters.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
De provincie heeft een Fietstelstrategie opgesteld, waarmee het op een efficiënte manier het gebruik van fiets in de provincie monitort. De basis van deze strategie is een uitgebreide telling die eens in de vier jaar plaatsvindt. In de tussenliggende jaren wordt op minder plaatsen geteld. Met algoritmes wordt vervolgens berekend wat het relatieve fietsgebruik is op de telpunten die niet gemeten worden. De telpunten zijn zo gekozen dat alle soorten gebieden in de provincie goed gedekt zijn (Stad Groningen, andere regionale kernen, ommeland, etc.).