Indicatoren Droogte: Neerslagtekort

Wat zie je?

Hierboven zijn afbeeldingen van het KNMI te zien met over het neerslagtekort in Nederland.

Wat zie je?

Waar het grafiekje van het KNMI het gemiddelde van 13 neerslagstations verdeeld over het hele land laat zien, geeft dit dashboard de verschillen tussen diverse stations weer. Daarbij is te zien dat, zeker in 2022, het neerslagtekort in Eelde, Lauwersoog en Nieuw Beerta, minder groot is als in de meeste andere stations.

In de afgelopen jaren viel voor 2018 op als bijzonder droog. 2021 waar daarentegen veel natter dan normaal.
In het tweede tabblad is te zien dat voor station Eelde het neerslagtekort dit jaar (2022) eind augustus gelijk is aan dat van 2018. Voor Nieuw Beerta geldt begin september 2022 dat het verdrogingstekort ruim onder de trend van 2018 ligt en ongeveer, ongeveer op het niveau van 2019.

Bron: KNMI Droogtemonitor

Indicatoren Droogte: Inlaat water bij Gaarkeuken

Wat zie je?

De hoeveelheid water die vanuit Fryslân jaarlijks wordt ingelaten varieert naar gelang de droogte. In het droogtejaar 2018 werd een recordhoeveelheid van bijna 200 miljoen m³ ingelaten met een piek van bijna 60 miljoen kubieke meter in augustus.
Het jaar 2022 is nog niet compleet, de verwerkte gegevens gaan tot en met 31 augustus.

Bron: Waterschap Noorderzijlvest