Hittestress

De zomers in heel Nederland en ook in onze provincie worden warmer. Dat heeft gevolgen voor de leefomgeving. Het heeft invloed op onder meer landbouw en waterstand.