Indicatoren Vestigingslocaties

Wat zie je?

De bedrijventerreinen die zich verspreid over de provincie Groningen bevinden worden hier weergegeven. Deze bevinden zich van oudsher over het algemeen aan de rand van een dorp of stad. Op deze terreinen bevinden zich zowel grotere als kleinere bedrijven, maar er zijn ook enkele locaties waar één enkel bedrijf is gevestigd. Deze bedrijven zorgen onder andere voor werkgelegenheid, innovatie en een dynamisch economisch landschap. Waar een bedrijf zich kan vestigen hangt onder andere af van de milieucategorie waarin de bedrijfsactiviteiten worden geclassificeerd. Voor meer informatie over deze milieucategorieën kunt u kijken op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/functies/bedrijven/milieuzonering/ 

Bron: Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS), IPO, Bij12, GBO provincies