Het imago van toeristisch Groningen, 2004-2021

De ontwikkeling van het toeristische imago van de provincie Groningen
In de bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het toeristische imago van de provincie Groningen te zien, gemeten op vijf momenten tussen 2004 en 2021. Een aantal zaken vallen op. Zo valt bijvoorbeeld op dat bezoekers alle jaren een hogere waardering hebben voor het toeristische imago van de provincie dan niet-bezoekers.* Dit verschil tussen ervaring en verwachting wordt ook wel een image-gap genoemd.

Verder valt op dat de algehele waardering van Groningens toeristische imago redelijk gelijk is gebleven in de 18 jaar dat het onderzoek is uitgevoerd. In 2021 waren de waardering van zowel bezoekers, als niet-bezoekers op het hoogste niveau dat tot nu toe gemeten is.

Niet weergegeven in de bovenstaande grafiek, maar wel noemenswaardig is een trendbreuk die in het toeristisch imago-onderzoek van 2021 naar voren kwam (zie bijlage onder aan de pagina). Het toeristische aanbod van de provincie werd namelijk substantieel hoger gewaardeerd dan in voorgaande jaren, zowel door bezoekers als door niet-bezoekers. Eenzelfde trendbreuk was te zien bij de beoordeling van de provincie Groningen als interessante vakantiebestemming. Ook hier waren bezoekers en niet-bezoekers positiever dan in eerdere onderzoeken.

Doel
Het streefdoel dat wij als team Vrijetijdseconomie hebben opgenomen in ons uitvoeringsprogramma is als volgt: het waarderingscijfer van Groningen als toeristische bestemming van bezoekers aan Groningen is groter dan of gelijk aan het waarderingscijfer van de periode ervoor.

We hopen dat steeds meer mensen onze provincie toeristisch (her)ontdekken en dat dit terug te zien zal zijn in het imagocijfer. De image-gap tussen de ervaring van bezoekers en de verwachting van niet-bezoekers laat potentie zien. Immers, als mensen eenmaal naar Groningen gaan voor vakantie of dagrecreatie, waarderen ze toeristisch Groningen hoger. We willen daarom meer mensen kennis laten maken met onze mooie provincie en zo onze potentie beter benutten.

De rol van de overheid in de vrijetijdseconomie is beperkt. Veel wordt bepaald door de marktsector. Daarnaast is de invloed van externe factoren groot, zoals het weer, de economische conjunctuur en een pandemie. Het is dan ook een uitdaging om de effecten van het provinciale beleid op de totale vrijetijdseconomie te meten. Desalniettemin willen we de ontwikkeling van de sector goed in beeld krijgen. Dit inzicht kan sturing geven aan het beleid en biedt de mogelijkheid om de Groningse ontwikkeling te spiegelen aan de landelijke cijfers.

Bijlagen

Bron: Vandertuuk, 2004; Grontmij, 2011; Sweco, 2016, 2019, 2021
Foto: Zwanestraat II - Stella Dekker Fotografie