Toeristische overnachtingen in Groningen en Nederland

Toeristische overnachtingen in Groningen en Nederland
In de bovenstaande tabbladen wordt de ontwikkeling van het aantal toeristische overnachtingen in de provincie Groningen en in Nederland van de afgelopen vijf jaar weergegeven. Belangrijk om te benoemen is dat in de cijfers van het CBS niet een volledig beeld weergeven van het aantal overnachtingen in de provincie. Zo wordt er een ondergrens voor het aantal slaapplaatsen gehanteerd en worden niet alle logiesvormen meegenomen in het onderzoek, zoals bijvoorbeeld B&B's. Groningen heeft veel kleinschalige bedrijven die in de CBS overzichten niet allemaal worden meegeteld.

Ontwikkeling
De impact van de coronacrisis is goed te zien in de overnachtingscijfers van Groningen en Nederland. De cijfers in het jaar 2020 zijn bijna niet te vergelijken met de cijfers van de jaren daarvoor, omdat de vrijetijdssector enorm beperkt werd door de maatregelen die de overheid moest nemen om de corona-uitbraak in te perken. Ook in 2021 zijn de overnachtingscijfers nog niet op het oude niveau. In Nederland was er licht herstel ten opzichte van 2020. In Groningen is het aantal overnachtingen in 2021 licht gedaald. Dit kwam doordat Groningen als eerste provincie donkerrood kleurde in de zomerperiode van 2021. In 2020 was Groningen juist één van de weinige provincies waar de coronabesmettingen relatief laag bleven in de zomerperiode, wat resulteerde in relatief veel bezoekers in die zomer.

De voornaamste reden voor de daling in de overnachtingscijfers ligt in de sterke daling van het aantal buitenlanders dat Groningen en Nederland bezocht. Nederlanders daarentegen bezochten onze provincie en Nederland juist meer in 2020 en 2021. In 2021 zijn er door Nederlanders zelfs meer overnachtingen geboekt in Groningen en Nederland dan in de jaren ervoor. In de overnachtingscijfers van 2022 is herstel van het aantal overnachtingen terug te zien. Het aantal overnachtingen zit weer op het niveau van voor de corona-uitbraak. Hierbij gaat het vooral om een stijging in Nederlandse bezoekers aan Groningen. Het aantal buitenlandse bezoekers is nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie. 

Doel
De rol van de overheid in de vrijetijdseconomie is beperkt. Veel wordt bepaald door de marktsector. Daarnaast is de invloed van externe factoren groot, zoals het weer, de economische conjunctuur en een pandemie. Het is dan ook een uitdaging om de effecten van het provinciale beleid op de totale vrijetijdseconomie te meten. Desalniettemin willen we de ontwikkeling van de sector goed in beeld krijgen. Dit inzicht kan sturing geven aan het beleid en biedt de mogelijkheid om de Groningse ontwikkeling te spiegelen aan de landelijke cijfers.

Bron: CBS, 2022 (definitieve cijfers), 2023 (voorlopige cijfers over 2022)
Foto: Stella Dekker Fotografie