Recreatieve routenetwerken

De recreatieve routenetwerken in de provincie Groningen
In het bovenstaande kaartenoverzicht zijn de drie routenetwerken in de provincie Groningen te zien is. In tabblad 1 is het wandelknooppuntennetwerk te zien. Dit is een bewegwijzerd wandelnetwerk op basis van knooppunten. Zo kunnen wandelaars zelf de route en het aantal kilometers bepalen. De routes zijn in beide richtingen te bewandelen. In tabblad 2 wordt het fietsknooppuntennetwerk weergegeven. Dit is ook een bewegwijzerd netwerk op basis van knooppunten waarvan de routes in beide richtingen gefietst kunnen worden. In tabblad 3 is het vaarwegennetwerk te zien. Hierin is een onderscheid tussen de in lichtblauw weergegeven vaarwegen en de in donkerblauw weergegeven vaarwegen uit het basisrecreatietoervaartnet (BRTN).

Een belangrijk verschil tussen het wandel- en fietsknooppuntennetwerk enerzijds en het vaarnetwerk anderzijds is dat het wandel- en fietsnetwerk de routestructuur weergeeft, terwijl het vaarnetwerk de infrastructuur weergeeft.

De provincie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in routegebonden recreatie, onder andere in een fietsknooppuntennetwerk, wandelknooppuntennetwerk en in diverse toeristische themaroutes voor wandelen, fietsen en varen. Er ligt inmiddels een hele goede basis aan routenetwerken waar we verder mee willen werken. Voor routenetwerken houdt dit in dat beheer en onderhoud, en de borging van bestaande landelijke en regionale routes, goed zijn belegd bij daarvoor ingerichte organisaties:

Doel
De provincie heeft een prachtig uitgebreid en dekkend netwerk van wandel- en fiets- en vaarroutes. Het doel is om dit netwerk te borgen, te zorgen dat het netwerk goed begaanbaar en onderhouden blijft en dat bijvoorbeeld de bewegwijzering op orde blijft.

Bron: Routedatabank van het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet