Toeristische werkgelegenheid: banen en vestigingen

Werkgelegenheid in de vrijetijdssector
Voor de cijfers over werkgelegenheid maakt de provincie gebruik van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Voor de berekening van de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie wordt een landelijke standaard gebruikt. Het LISA-bestand is een dynamisch bestand dat jaarlijks met terugwerkende kracht wordt aangepast.

Banen en vestigingen
In de bovenstaande tabbladen wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afgelopen vijf jaar weergegeven in de vrijetijdssector in Groningen en Nederland. Zoals te zien is in tabblad 1 hierboven kende het aantal banen in de vrijetijdssector in Groningen een stijgende lijn tot en met 2019. In 2020 en 2021 is de werkgelegenheid in de sector gedaald. Het aantal vestigingen daarentegen, heeft een stijgende lijn van 2017 tot en met 2021. Eenzelfde beeld is te zien in de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Het aantal banen daalt vanaf 2020 terwijl de het aantal vestigingen door blijft stijgen. Een opvallende ontwikkeling, meer vestigingen leiden niet tot meer banen. In 2021 werken hierdoor gemiddeld minder mensen per vestiging in de vrijetijdssector dan voorheen, zowel in Groningen als in Nederland. De dip in het aantal banen is niet los te zien van de coronapandemie in 2020 en 2021. Door lockdowns en andere maatregelen was de vrijetijdssector regelmatig niet, of minder goed toegankelijk voor gasten, wat zonder meer invloed heeft gehad op de werkgelegenheidscijfers. 

Doel
Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid heeft Team Vrijetijdseconomie twee streefdoelen geformuleerd, een doel voor het aantal banen en een doel voor het aantal vestigingen:

  • De ontwikkeling van het aantal banen in de vrijetijdssector. Streefwaarde: het ontwikkelingspercentage in Groningen is groter dan of gelijk aan het ontwikkelingspercentage in Nederland ten opzichte van het jaar ervoor.
  • De ontwikkeling van het aantal bedrijven in de vrijetijdssector. Streefwaarde: het ontwikkelingspercentage in Groningen is groter dan of gelijk aan het ontwikkelingspercentage in Nederland ten opzichte van het jaar ervoor.

De rol van de overheid in de vrijetijdseconomie is beperkt. Veel wordt bepaald door de marktsector. Daarnaast is de invloed van externe factoren groot, zoals het weer, de economische conjunctuur en een pandemie. Het is dan ook een uitdaging om de effecten van het provinciale beleid op de totale vrijetijdseconomie te meten. Desalniettemin willen we de ontwikkeling van de sector goed in beeld krijgen. Dit inzicht kan sturing geven aan het beleid en biedt de mogelijkheid om de Groningse ontwikkeling te spiegelen aan de landelijke cijfers.

Bron: LISA, 2022
Foto: Stella Dekker Fotografie