Indicatoren Werkgelegenheid

Toenemende groei in 2018

De werkgelegenheid in de provincie Groningen is in 2021 met +3,5% toegenomen in vergelijking met 2020, maar ook ruim +2% ten opzichte van vóór de coronacrisis. Het gaat hierbij om een toename van 10.000, respectievelijk 7.000 banen. De werkgelegenheid is in 2017 voor het eerst sinds 2011 weer gegroeid. Het aantal banen is daarmee op het hoogste niveau ooit en ook +13% meer dan vóór de financiële crisis van 2008.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal parttime banen vrij stabiel gebleven (rond de 50.000). De schommelingen in de totale werkgelegenheid zijn daarom vooral terug te zien bij het aantal fulltime banen. Parttime betekend hier 12 uur of meer per week.

Het aantal werkzame mannen daalde in 2021 voor het eerst onder de 50%, waar dat in 2009 nog 54% was. Er zijn dus meer vrouwen aan het werk dan mannen.

Werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente

In de afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid het meest gegroeid in de gemeente Groningen, zeker absoluut (+18.000 banen), maar ook relatief (+12%). Dat zijn net zoveel nieuwe banen als in de provincie als geheel. In de gemeente Eemsdelta, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde zijn sinds 2012 de aantallen banen gekrompen, tot -7,5% (-1.500 banen) in Eemsdelta.

Werkgelegenheid per sector

Tussen 2012 en 2021 heeft de groei van de werkgelegenheid met name plaatsgevonden in de zorg. In de provincie Groningen is zorg ook de grootste sector met ca. 62.000 banen (21% van de totale werkgelegenheid in de provincie), gevolgd door de sector handel met 45.000 banen (15%). 

De sectoren informatie & communicatie is relatief het meeste gegroeid sinds 2012 met  2.900 banen (+33%). Nog een aantal sectoren, waaronder Onderwijs en Gezondheidszorg zijn ca.15% gegroeid in de afgelopen 10 jaar.

Aantal vestigingen

Het aantal vestigingen is in 2017 na een periode van stabiliteit weer gegroeid en de groei is verder toegenomen in 2018 met 2.048 vestigingen (+ 4,4%). Het totaal aantal vestigingen in de provincie Groningen is 47.660. De sector zakelijke dienstverlening is de sector met de meeste vestigingen (10.470), gevolgd door de sectoren handel (7.760), zorg (4.790) en bouw (4.200). De groei van het aantal vestigingen is het afgelopen decennium vooral het gevolg van de toename van het aantal zelfstandigen. Dat komt enerzijds doordat veel mensen in een periode van economische achteruitgang en beperkt vacature-aanbod voor zichzelf beginnen. Anderzijds zien we de laatste jaren nieuwe dienstverbanden ontstaan: bedrijven nemen steeds vaker mensen als zelfstandige aan, wat bedrijven een grotere flexibiliteit geeft.

Wat zie je? In bovenstaande kaart staan alle banen in 2019. Klik op één van de balkjes om een sector te selecteren. Klik en sleep op de kaart om het aantal banen in het geselecteerde gebiedje te zien.

Bron: Provincie Groningen.

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)