Werkgelegenheid

Met ca. 310.000 banen is er meer werkgelegenheid in de provincie dan ooit.

Na een periode van banenkrimp in 2020 vanwege de coronacrisis is de economie sneller hersteld dan verwacht. In 2021 lag het aantal banen alweer hoger dan voor de coronacrisis en komt in 2022 uit op bijna 310.000, een stijging van 7% in 2 jaar.

Dit subthema bevat twee dashboards met indicatoren, de onderste is een kaart.