Indicatoren Werkloosheid

Stand

In 2018 was het werkloosheidspercentage in de provincie Groningen 5,1%. In de gemeente Groningen was het werkloosheidspercentage het hoogst met 6,6%, gevolgd door het Oldambt (5,4%) en Veendam (4,9%). In de gemeente Ten Boer was het werkloosheidspercentage het laagst met 3,1%. Het landelijke gemiddelde lag op 3,8%. 

De werkloze beroepsbevolking wordt bepaald volgens de richtlijnen van de International Labour Organization (ILO). Deze omvat alle personen van 15 - 75 jaar zonder betaald werk, die actief op zoek zijn naar werk en daarvoor ook beschikbaar zijn.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage 4,5%. De werkloosheid liep daarna op tot 8,5% in 2015. Sinds 2015 is een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage gedaald naar 5,1%.

Werkloosheid naar geslacht, leeftijd en opleiding

Tijdens de crisis, rond 2014, is de werkloosheid onder vrouwen in de provincie Groningen harder gestegen dan het landelijke gemiddelde (provincie 8,0%, landelijk 7,8%). In 2015 daalde het landelijke gemiddelde naar 7,3%, terwijl het percentage in de provincie gelijk bleef. In de jaren daaropvolgend daalde de werkloosheid in de provincie ook, naar 5,1% in 2018 (landelijk 4,0%).

Onder mannen was het werkloosheidspercentage tijdens de crisis, rond 2014, aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde (provincie 8,9%, landelijk 7,2%). In 2015 bleef het provinciale percentage gelijk, terwijl landelijk de werkloosheid onder mannen daalde. De laatste jaren neemt het verschil tussen werkloosheid onder mannen in de provincie en landelijk verder af (respectievelijk 5,1% en 3,7%). 

De werkloosheid in de leeftijdscategorie 15-25 jaar is, zowel provinciaal als landelijk, beduidend hoger dan voor de leeftijdsgroepen 25-45 en 45-75 jaar. Tussen 2015 en 2016 vindt er nog een stijging van de werkloosheid plaats in de leeftijdscategorie 15-25 jaar (+1%), terwijl in de andere categorieën en landelijk de daling al was ingezet. 

Tijdens de crisis, rond 2014, is de werkloosheid onder lager opgeleiden harder gestegen dan bij middelbaar en hoger opgeleiden. In 2014 langs het percentage bij lager opgeleiden op 14,4%, middelbaar opgeleiden 8,3% en bij hoger opgeleiden op 4,3%. De werkloosheid neemt ook af bij een stijgende opleidingsgraad. In 2018 is het werkloosheidspercentage onder lager opgeleiden 8,5%, middelbaar opgeleiden 5,3% en hoger opgeleiden 3.0%. Het verschil tussen het provinciale gemiddelde en het landelijke gemiddelde neemt af ook bij een hoger opleidingsniveau (verschil l.o 1,9%, m.o 1,7% en h.o. 0,5%).

Arbeidsparticipatie

De netto-arbeidsparticipatie (aandeel van de werkzame beroepsbevolking (15 tot 65 jaar) in de potentiële beroepsbevolking) is in 2018 in de provincie Groningen 64% tegen bijna 68% landelijk. Hiermee gaat de netto-arbeidsparticipatie weer richting het hoogste jaarcijfer vóór het uitbreken van de crisis in 2008. De arbeidsparticipatie onder mannen is 67% en onder vrouwen 61%.

Wat zie je? In bovenstaande grafieken staan gegevens over de werkloosheid weergegeven. Klik op de verschillende tabbladen voor meer gedetailleerde informatie.

 Bron: CBS

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)