Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2019 waren er ca. 18.000 banen geregistreerd in de DAL-gemeenten tezamen, 6,5% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er bijna 600 minder dan een jaar eerder (-3%). In 2011 waren er bijna 20.000 banen in Eemsdelta, dat betekent dat er in 2019 ca. 1.200 banen minder zijn dan in 2011 (-9%). Waar in de meeste gemeenten het aantal banen de laatste jaren oploopt, daalt het aantal in Eemsdelta. 
Het aantal banen in de provincie in 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met bijna 6.000 (+2%). De top van de werkgelegenheid werd in de provincie en in Nederland bereikt in 2011. In Eemsdelta lag de piek ná de crisis ook in 2011, maar in 1999 was het aantal banen nog 500 hoger.

Verdeling over sectoren

De Industrie is de grootste sector in Eemsdelta, met ruim 3.600 banen en een aandeel in de werkgelegenheid van 20%. Daarna volgt de Handel en de Zorgsector, beide met ca. 2.700 banen (15%). In 2018 was de Zorg bijna 700 banen groter en toen bijna even groot als de Industrie.

Ontwikkeling per sector

Twee decennia geleden lag het aandeel van de Industrie in Eemsdelta nog boven de 25% met ruim 5.000 banen. De Zorg groeide langzaam maar gestaag en steeg in 2005 boven de sector Handel uit en heeft toen de 2de plaats over genomen. Door de afname van 2018 naar 2019 dook de Zorg net weer onder de Handel. In 2018 werd in Delfzijl een ziekenhuislocatie van het Ommelander Ziekenhuis gesloten en verhuisd naar Scheemda.

Bron: provincie Groningen