Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2021 waren er ca. 18.300 banen geregistreerd in Eemsdelta, 6,2% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er vrijwel evenveel als voor de Corona-crisis ca. 500 meer dan een jaar eerder (+3%). In 2011 waren er bijna 20.000 banen in Eemsdelta, dat betekent dat er in 2021 ca. 1.600 banen minder zijn dan in 2011 (-8%). Waar in de meeste gemeenten het aantal banen de laatste jaren oploopt, daalde het aantal in Eemsdelta tot 2020. De daling van 8% sinds 2011 is dan ook de sterkste daling van alle Groningse gemeenten. Gemiddeld is de werkgelegenheid in de Provincie Groningen in diezelfde periode met +6% gegroeid.
De top van de werkgelegenheid werd in de provincie en in Nederland bereikt in 2011. In Eemsdelta lag de piek ná de crisis ook in 2011, maar in 1999 was het aantal banen nog 500 hoger, zo'n 10% hoger dan nu.

Verdeling over sectoren

De Industrie is de grootste sector in Eemsdelta, met bijna 3.700 banen en een aandeel in de werkgelegenheid van 20%, bijna dubbel zoveel als gemiddeld in de provincie. Daarna volgt de Zorg met 2.700 banen 15% van de arbeidsmarkt, waar het provinciale gemiddelde 21% bedraagt. In 2018 was de Zorg bijna 700 banen groter en toen bijna even groot als de Industrie. De Handel is de derde , beide met ca. 2.600 banen (14%) iets kleiner dan gemiddeld. 

Ontwikkeling per sector

25 jaar geleden lag het aandeel van de Industrie in Eemsdelta nog boven de 25% met ruim 5.000 banen, +1.500 (+28%) banen meer dan in 2021.  De Zorg groeide langzaam maar gestaag en steeg in 2005 boven de sector Handel uit en heeft toen de 2de plaats over genomen. Door de afname van 2018 naar 2019 dook de Zorg tijdelijk net onder de Handel. In 2018 werd in Delfzijl een ziekenhuislocatie van het Ommelander Ziekenhuis gesloten en verhuisd naar Scheemda. Daarna groeide de zorg net iets harder dan de Handel.

Bron: provincie Groningen