Subthema's arbeidsmarkt

Vrachtschip in de haven van Delfzijl

Werkgelegenheid

De Industrie is de grootste sector in Eemsdelta met 20% van de ruim 18.000 banen. 

Bronzen beeld van havenwerkers in Delfzijl

Werkloosheid

De werkloosheid in Eemsdelta ligt in 2022 op 3,6%, een halvering ten opzichte van 2014, maar meer dan in de meeste Groninger gemeenten.