Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2020 was de werkloosheid in Delfzijl 4,1%, 0,4%-punt onder het provinciale gemiddelde. In Appingedam was dat 0,1%-punt lager. In Loppersum was het werkloosheidspercentage ca. 3,3%, op één na het laagste van alle Groninger gemeenten. Het landelijk gemiddelde van 3,8% lag daar tussenin.

Verloop

In het verleden lag het werkloosheidspercentage in Delfzijl meestal op of boven het provinciale gemiddelde. Tijdens de crisis liep dit zelfs uit tot een verschil van bijna 1%-punt in 2013. Bij het begin van het herstel vanaf 2015 daalde de werkloosheid in Delfzijl sneller dan gemiddeld, waardoor deze weer onder het provinciale gemiddelde uit kwam. Vlak voor de crisis, in 2008 bedroeg de werkloosheid ca. 4,5%, gelijk aan het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2014 was de werkloosheid 9,1%, destijds alleen door de Stad overtroffen. Met de daling sindsdien is de werkloosheid uitgekomen ónder het niveau van vóór de crisis. In 2020 is de werkloosheid voor het eerst in jaren weer opgelopen, met ca. 0,3%-punt. Appingedam en Loppersum vertonen dezelfde tendens als Delfzijl, met dat verschil dat Loppersum iets lager zit dan Delfzijl en Appingedam. Sinds het hoogtepunt van de financiële crisis is Loppersum onder het landelijk gemiddelde komen te liggen. De stijging van het laatste jaar geld voor alle drie de gemeenten.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de crisis lag het werkloosheidspercentage onder mannen vaak ca. 2%-punt lager dan onder vrouwen. In 2014, midden in de crisis oversteeg de werkloosheid onder mannen echter die onder vrouwen. Daarna is deze wel weer onder die van vrouwen gezakt, om de laatste paar jaar vrijwel gelijk uit te komen, met een gelijke stijging in 2020. In Appingedam en in sterkere mate ook in Loppersum is in 2020 de werkloosheid onder mannen sterker opgelopen dan onder vrouwen. Gemiddeld voor de provincie en Nederland was dat juist andersom.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar (8,0%) is beduidend hoger dan voor de leeftijdsgroepen 25-45 (3,5%) en 45-75 jaar (4,3%). De verschillen tussen de leeftijdscategorieën komen overeen met het landelijke en provinciale beeld. Opvallend is dat in 2020 de werkloosheid onder de groep jongeren sterk oploopt, met meer dan 2%-punt, terwijl er voor de oudere leeftijdsgroepen nauwelijks sprake is van een oplopende werkloosheid. Dit geldt voor alle drie de gemeenten.

Een soortgelijke tendens is te zien bij het onderscheid naar onderwijsniveau. Bij mensen met een laag onderwijsniveau is er het laatste jaar sprake van een oplopende werkloosheid, in dit geval meestal in de orde van grootte van 1%-punt. Dit geldt voor Appingedam, Loppersum, de provincie en Nederland, maar niet voor Delfzijl. In Delfzijl is de werkloosheid onder deze groep in 2020 gelijk gebleven. Bij personen met een middelbaar onderwijsniveau is die toename een stuk minder en ook in Delfzijl aan de orde.

Arbeidsparticipatie

De (netto) arbeidsparticipatie in Delfzijl is 62% en ligt daarmee onder het provinciale gemiddelde (64,9%) en het landelijke gemiddelde (68%). In Appingedam ligt de arbeidsparticipatie vlak onder het provinciale gemiddelde en in Loppersum ligt het tussen het provinciale en het landelijke gemiddelde in.
De arbeidsparticipatie onder mannen is een stuk hoger dan die onder vrouwen. In Delfzijl scheelt dat zelfs 10%-punt, waar het in Loppersum 6%-punt verschilt. Tijdens de crisis daalde de arbeidsparticipatie onder mannen terwijl die onder vrouwen meer op peil bleef, waardoor het verschil nu veel kleiner is dan 15 jaar geleden.

De arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden is relatief laag in Delfzijl. Waar die elders vaak 10% boven de arbeidsparticipatie van mensen met middelbaar onderwijs ligt, is dat in Delfzijl vrijwel gelijk.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen