Werkloosheid

In 2022 was in de nieuwe gemeente Eemsdelta 3,6% van de beroepsbevolking werkloos, minder dan de helft van 2014 van de toenmalige DAL-gemeenten. In onderstaande dashboard zijn de gegevens van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum met terugwerkende kracht samen genomen.