Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2021 waren er ca. 162.000 banen geregistreerd in de gemeente Groningen, 54% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan in 2020 (+4%). In vergelijking met 2019 is er sprake van een toename van bijna 4.500 banen (+3%).
In 2008 waren er ca. 140.000 banen in wat nu de gemeente Groningen is (incl. Haren en Ten Boer). Vanaf het begin van de financiële crisis tot in 2014 bleef het aantal banen in Groningen vrij constant, met een piek van +2,3% in 2012. De groei van +15% is ná 2014 ontstaan, waardoor er nu ca. 22.000 banen meer zijn dan vóór de financiële crisis. Daarmee is de groei van de werkgelegenheid in de gemeente Groningen sinds 2014 ook ruimschoots de grootste groei van alle gemeenten in de provincie Groningen. Ten opzicht van 2008 en over de laatste jaren zijn zit de gemeente Groningen meer in de middenmoot kwa relatieve groei.
In 2021 kwam het aandeel vrouwen in de werkzame beroepsbevolking voor het eerst boven de 50%. Hierin is de gemeente Groningen een van de weinigen binnen de provincie.

Verdeling over sectoren

Met een aandeel van ruim 22% is de Zorg de grootste sector in de gemeente Groningen, met ruim 35.000 banen, +2,5%-punt groter dan gemiddeld in de provincie. De Zakelijke dienstverlening is met ca. 16% zelfs ruim 3%-punt groter dan gemiddeld in de provincie en omvat ruim 25.000 banen. De Handel komt met nog geen 13% op de 3de plaats met ruim 19.000 banen, 2%-punt minder dan gemiddeld.
Onderwijs is bovengemiddeld vertegenwoordigd in Groningen en komt met ruim 18.000 banen op de 4de plaats. De sector Industrie is met 8.000 banen nog niet half zo groot als gemiddeld in de provincie. De Landbouw is veruit de kleinste sector in de gemeente Groningen met zo'n 350 banen.

Ontwikkeling per sector

De Zorgsector maakt een gestage groei door. Het aantal banen in de zorg is sinds 1996 bijna verdubbeld en vormt nu bijna een kwart van de werkgelegenheid (24%). In 2002 was de zakelijke dienstverlening nog de grootste sector in Groningen. De Zakelijke dienstverlening is sindsdien nauwelijks meer gegroeid, waardoor sinds 2003 de Zorg de grootste sector is. Na een dip aan het begin van deze eeuw is de Handel ook weer groeiende sinds 2005, met een toename van ca. 12%. Het onderwijs is na een periode met niet of nauwelijks groei, sinds 2007 gestaag groter geworden, met een toename van ca. 22% sinds 2007 (+4.600 banen). Het aantal banen in de Overheidssector is de laatste 20 jaar vrij constant gebleven met rond de 12.000 banen.

Bron: provincie Groningen
1) Volkskrant d.d. 15-2-2020