Subthema's arbeidsmarkt

Vrouwelijke doctor bekijkt resultaten bij een MRI-scan

Werkgelegenheid

De Stad is duidelijk de banenmotor van de provincie met een aandeel van meer dan 50%.

Man op steiger staart eenzaam in de mist oover het water

Werkloosheid

De werkloosheid is de laatste 2 jaar weer gestegen, maar minder sterk dan gemiddeld. Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen is vrijwel verdwenen.