Werkloosheid

In 2021 was in de gemeente Groningen ca. 6,0% van de beroepsbevolking werkloos, nog steeds ruim minder dan de werkloosheid in van 2015, maar wel het 2e jaar op rij met een stijging en 0,6%-punt meer dan in 2019.

In het 2021 is bij jonge laag opgeleide vrouwen de arbeidsdeelname sterk verbeterd. Het verschil tussen mannen en vrouwen is in de gemeente Groningen veel kleiner dan elders.