Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2021 waren er ca. 12.600 banen geregistreerd in de gemeente Veendam, ruim 4% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er zo'n 500 meer dan in 2020 en vrijwel evenveel als in 2019. Daarmee heeft Veendam ruim 1.000 banen minder (-8%) dan dan in het topjaar 2000 toen er 13.750 banen waren. Deze afname van het aantal banen is, op Eemsdelta na, de sterkste afname van de Groninger gemeenten. Vanaf 2012 begon het aantal banen te dalen als gevolg van de economische crisis, om vanaf 2016 weer langzaam te herstellen. Kwa herstel zit Veendam meer in de middenmoot. Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2012. Provinciaal zijn er in 2021 +17.000 (+6%) banen meer dan in 2012, tegen -900 (-7%) in Veendam.

Verdeling over sectoren

De Industrie is ruimschoots de grootste sector in de gemeente Veendam. Met ruim 2.500 banen vormt deze sector 20% van de werkgelegenheid in Veendam, terwijl Industrie provinciaal maar de 4de sector is en half zo groot met 10% van de werkgelegenheid in de provincie. De Handel is met bijna 2.000 banen de 2e sector en procentueel net iets boven het provinciale gemiddelde. De Zorg is de 3e sector in Veendam met 1.900 banen, en met 15% van de banen een stuk kleiner dan de 21% van het provinciale gemiddelde. Daarna volgt de sector Zakelijke dienstverlening met bijna 1.600 banen. De sector Overheid is met een aandeel van bijna 10% de 5de sector in Veendam en een stuk groter dan gemiddeld in de provincie (6%). Onderwijs, Horeca, Landbouw en Communicatie zijn sectoren die duidelijk ondervertegenwoordigd zijn in Veendam, in vergelijking met het provinciale gemiddelde.

Ontwikkeling per sector

De Industrie is vrijwel altijd de grootste sector geweest in Veendam, met in 2001 een piek in de werkgelegenheid van 2.900 banen. Vanaf 2004 lag het aantal banen in de Industrie een tijd lang rond de 2.500 om vanaf 2015 weer licht te stijgen. In 2020 was het aantal bijna 200 minder dan in 2019.
De Handel had ook rond 2001 een piek met circa 2.200 banen. Vanaf 2004 ligt dat aantal meestal tussen de 1.800 en 2.000.
De Gezondheidszorg maakte in het begin van de eeuw een forse groei door, van 1.800 banen in 2000 naar 2.600 banen in 2008. In 2008 lag het aantal banen in de Zorg iets hoger dan in de Industrie. In 2015 daalde het aantal banen in de Zorg sterk met -700 banen, maar dat loopt de laatste jaren weer licht op.  
De Zakelijke dienstverlening was tot het begin van de crisis sterk in opkomst, met een stijging van 1.100 banen in 2002 naar 1.850 banen in 2012. Daarna ligt het aantal banen in deze sector steeds rond de 1.600. De sector Vervoer was voor de crisis vrij stabiel, maar is vanaf 2009 gaan krimpen van ca. 1.100 banen in 2009 naar nog geen 500 sinds 2015.

Bron: provincie Groningen en Lisa (2 jan. 2023)