Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2019 waren er ca. 12.600 banen geregistreerd in de gemeente Veendam, ruim 4% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er bijna 400 meer dan een jaar eerder (+3%). In het referentiejaar 2008 waren er ca. 13.600 banen in Veendam en nu in 2019 dus 1.000 banen minder (-8%) dan vóór de crisis. Daarmee kent Veendam ruimschoots de sterkste daling van de werkgelegenheid sinds 2008 van alle Groninger gemeenten. De grootste daling van het aantal banen zit in de sector Zorg waar in 2015 600 banen verdwenen. In tegenstelling tot de meeste andere Groninger gemeenten was er in Veendam direct bij het begin van de financiële crisis een daling van het totaal aantal banen te zien, met in 2011 en 2012 een licht herstel, maar daarna een sterke daling tot in 2016. Het herstel sinds 2016 is redelijk gemiddeld.
Na de financiële crisis die in 2008 begon steeg het aantal banen nog tot 2011 door, voor het begon te dalen. Sinds 2016 zit de werkgelegenheid weer in de lift. Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2011. Provinciaal zijn er in 2019 10.000 banen meer dan in 2011 (+4%).

Verdeling over sectoren

De Industrie is ruimschoots de grootste sector in de gemeente Veendam met bijna 2.700 banen (21% van de werkgelegenheid in Veendam), terwijl Industrie provinciaal maar de 4de sector is en half zo groot (11% van de werkgelegenheid in de provincie). De Zorg is de 2de sector in Veendam, maar met 14% van de banen een stuk kleiner dan de 20% van het provinciale gemiddelde. De Handel is met 1.700 banen bijna net zo groot als de zorgsector en procentueel net iets onder het provinciale gemiddelde. Daarna volgt de sector Zakelijke dienstverlening met bijna 1.700 banen. De sector Overheid is met een aandeel van bijna 10% de 5de sector in Veendam en een stuk groter dan gemiddeld in de provincie (6%). Onderwijs, Horeca en Communicatie zijn sectoren die duidelijk ondervertegenwoordigd zijn in Veendam, in vergelijking met het provinciale gemiddelde.

Ontwikkeling per sector

De Industrie is vrijwel altijd de grootste sector geweest in Veendam, met in 2001 een piek in de werkgelegenheid van 2.900 banen. Vanaf 2004 lag het aantal banen in de Industrie een tijd lang rond de 2.500 en is de laatste jaren weer licht gestegen. De Gezondheidszorg maakte in het begin van de eeuw juist een forse groei door, van 1.800 banen in 2000 naar 2.600 banen in 2008. In 2008 lag het aantal banen in de Zorg iets hoger dan in de Industrie. In 2015 daalde het aantal banen in de Zorg sterk met -700 banen, maar loopt de laatste jaren weer licht op. De Handel had ook in 2000 een piek van bijna 500 banen meer dan in 2019 (+27%). De Zakelijke dienstverlening was tot het begin van de crisis sterk in opkomst, met een stijging van 1.100 banen in 2002 naar 1.850 banen in 2012. Daarna is het aantal banen in deze sector weer enigszins gedaald om de laatste jaren weer iets te stijgen. De sector Vervoer was voor de crisis vrij stabiel, maar is vanaf 2009 gaan krimpen van ca. 1.100 banen in 2009 naar nog geen 500 sinds 2015.

Bron: provincie Groningen en Lisa