Subthema's arbeidsmarkt

Doos wordt gevuld in distributiecentrum

Werkgelegenheid

Het aantal banen in Veendam van 12.600 ligt nog flink onder de aantallen vóór de financiële crisis.
De Industrie is veruit de grootste sector.

Persoon en zonsondergang

Werkloosheid

De werkloosheid was in 2021 nog 4,1%, vrijwel het laagste percentage in de afgelopen decennia.