Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2021 was de werkloosheid in de gemeente Veendam 4,1% (bron: CBS), -0,8%-punt ten opzichte van het provinciale gemiddelde en -0,1%-punt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie Groningen zit Veendam precies in de middenmoot.

Verloop

Tot 2019 liep het werkloosheidspercentage in Veendam vrijwel gelijk op met het provinciale gemiddelde. In 2008 was het werkloosheidspercentage in Veendam 4,4% en liep daarna op tot 8,4% in 2015, bijna gelijk aan het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2015 werd de werkloosheid alleen door de Stad en de gemeente Delfzijl overtroffen. In 2019 daalde de werkloosheid tot onder het niveau van 2008 met een percentage van 4,1%. In 2021 was het met 4,0% nog iets lager, om in 2021 weer op het niveau van 2019 uit te komen. Daar waar de meeste gemeenten in 2020 en 2021 weer een stijgende werkloosheid te zien gaven, bleef de werkloosheid in Veendam vrij constant waardoor deze zelfs onder het landelijk gemiddelde kwam te liggen.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de financiële crisis lag het werkloosheidspercentage onder mannen vaak ca. 2%-punt lager dan het percentage onder vrouwen. Tijdens die crisis, rond 2014, lag het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen op hetzelfde niveau. In de herstel periode daarna daalde de werkloosheid onder mannen aanvankelijk sneller dan onder vrouwen, maar in 2019 waren beide weer gelijk. In 2021 was de werkloosheid bij vrouwen iets opgelopen naar 4,3% en bij mannen nog steeds 4,0%.

Tot 2012 lag de werkloosheid in Veendam in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar 1,5% tot 2,5% hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2013 lag het werkloosheidspercentage zowel landelijk, provinciaal als in Veendam rond de 13%. Vanaf 2013 is de jeugdwerkloosheid landelijk sterker gaan dalen dan provinciaal. In 2020 was de stijging in Veendam minder sterk dan gemiddeld en daalde in 2021 juist wel, waardoor de jeugdwerkloosheid 0,3% onder het landelijk gemiddelde kwam te liggen. 
Bij de leeftijd van 25 - 45 jaar is de werkloosheid nog niet onder het niveau van 2008 gekomen, maar ligt nu wel vrijwel op het landelijk gemiddelde.
Bij de 45+-ers is de werkloosheid wel ruim lager dan in 2008 en was de er in 2021 sprake van een lichtere stijging dan gemiddeld, waardoor deze ook vrijwel op het landelijk gemiddelde uit kwam.

Als je kijkt naar het werkloosheidspercentage naar opleidingsniveau dan vallen de verschillen met het landelijk gemiddelde grotendeels weg. Dat is het sterkst bij de laag opgeleiden. In 2021 daalde bij hen de werkloosheid zelfs -1,5%-punt waardoor het 1%-punt onder het landelijk gemiddelde kwam te liggen.
Bij de middelbaar opgeleiden is het werkloosheidspercentage in 2020 ook onder het landelijk gemiddelde uitgekomen (-0,4%-punt) en in 2021 is dat nog zo (-0,2%-punt).

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Veendam is ruim 67%. Daarmee ligt dit -1%-punt onder het provinciale en -3%-punt onder het landelijk gemiddelde. Die verschillen zijn de afgelopen 15 jaar ongeveer gehalveerd.

De arbeidsparticipatie onder mannen ligt steeds iets boven het provinciale gemiddelde, dat onder vrouwen ligt ruim onder het provinciale gemiddelde. Het verschil tussen mannen en vrouwen is sinds 2003 gehalveerd. De arbeidsparticipatie onder mannen is ongeveer gelijk gebleven, maar de arbeidsparticipatie onder vrouwen is toegenomen. 

Opgedeeld naar onderwijsniveau valt op dat de arbeidsparticipatie het laagst is onder mensen met lager onderwijs, net als elders, maar dat het percentage in 2021 voor het eerst iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Bij de andere onderwijsniveaus ligt de arbeidsparticipatie in 2021 zelfs onder het lagere provinciale gemiddelde.

Bron: CBS 21 juni 2022: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021, bewerkt door provincie Groningen