Werkloosheid

In 2021 was in Veendam 4,1% van de beroepsbevolking werkloos, een halvering ten opzichte van 2015.
Met een arbeidsparticipatie van 67% zit Veendam in de Groningse middenmoot.